26.02.21 Betonelement-Foreningen Nyheder

Ny, revideret version af A113 er klar

Den nye og fjerde udgave af anvisningen om ”Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton” – bedre kendt som A113 – er nu udgivet.

Formålet med den nye version af A113 har blandt andet været at beskrive ydelsesfordelingerne skarpere, og anvisningen har desuden gennemgået en generel revision. A113 kan nu frit downloades fra Betonelement-Foreningens hjemmeside.

Du kan downloade den nye version af A113, bilag og modeller ved at klikke her.

”Tredje-udgaven af A113 var et kvalitetsløft i forhold til tidligere udgaver, og den har fungeret godt i praksis, men der har været uklarheder og uhensigtsmæssigheder. Oftest ved at djævlen ligger i detaljen,” siger Bent Feddersen, Senior Specialist Director i Rambøll, der har været faglig redaktør for revisionen og var en drivkraft ved den foregående revision fra anden til tredje udgave i 2005.

Bent Feddersen vurderer, at uhensigtsmæssighederne er løst i den nye fjerde udgave og opsummerer her fordelene ved den nye version:

  • Ydelsesfordelingerne er skarpere og mere præcist beskrevet.
  • Det er sikret, at A113 fungerer i sammenhæng med AB18, og reglerne for opdeling i konstruktionsafsnit er skarpere formuleret, fx ved at et konstruktionsafsnit ikke kan indeholde såvel vægelementer som dækelementer, så ansvaret for grænsefladerne mellem dem ikke kan flyttes fra den bygværksprojekterende.
  • Modellerne, herunder specielt model 3 og 4, er blevet mere præcise, fx i forhold til hvem der projekterer og har ansvaret for fugerne. Fremadrettet vil leverandører således kunne have projekteringsansvaret for et helt vægparti i form af såvel elementer som fuger.
  • Projekteringskoordinatoren udgår, idet den bygværksprojekterende fremadrettet varetager denne rolle.
  • Den nye udgave af A113 er i fuld overensstemmelse med de nye regler for statisk dokumentation indeholdt i bygningsreglementet og SBi 271. Der er således sammenfald mellem navne på dokumenter, begreber mm. samt opdeling i dokumenter.
  • A113 håndterer som noget nyt brug af bygningsmodeller, herunder samvirkning mellem tegninger og bygningsmodeller. Kommunikationen sker via et nyt dokument med titlen ”Grafisk redegørelse”, som udarbejdes af den bygværksprojekterende.
  • For en mere præcis kommunikation, fx i forhold til hvad der rent faktisk gælder, er teksterne opdelt i ”Aftalegrundlag”, ”Tekniske aftalespecifikationer” og ”Vejledning”, samtidig med at teksterne er sat op, så de tre kategorier kan læses samtidig på tværs af hvert emne.

Om A113

A113 benyttes som grundlag for aftaler om fordeling af projekteringsydelser mellem rådgivere, leverandører og montageentreprenører ved byggerier med elementer af beton
og letklinkerbeton.

Udkastet til fjerde udgave af anvisningen har været i høring blandt byggeriets parter, og Molio har afholdt workshops om høringsudgaven. Arbejdsgruppen, der består af repræsentanter fra rådgivere, elementleverandører og montageentreprenører, har behandlet de indkomne kommentarer, og den faglige redaktør har justeret anvisningen.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer kan sendes til betonelementforeningen@di.dk

Relateret indhold