Foto: Grindsted Beton

27.01.22 Betonvareforeningen Nyheder

Opdateret version af Håndbogen om betonrør

Håndbogen om Betonrør er udkommet i en opdateret version med et nyt afsnit om LCA for afløbsrør. Download håndbogen her.

Betonvareforeningen i Dansk Beton har taget initiativ til at udgive første udgave af ”Håndbog for betonrør”. Håndbogen sammenfatter vejledninger og anvisninger til valg, produktion og lægning af betonrør. Den kan downloades gratis. Håndbogen er målrettet til ansatte i kommunernes teknik- og miljøforvaltninger og forsyningsselskaberne.

Betonrør er et bæredygtigt valg

I Danmark findes cirka 55.000 kilometer betonafløbsledninger, som i dag fremstilles ved automatiserede og digitale processer.

Betonrør er en bæredygtig løsning for afløbssystemer, primært fordi betonrør har en lang levetid. Vælger man de rigtige rørløsninger og lægger dem korrekt efter gældende vejledning, kan betonrør holde i langt over 100 år. Det betyder også, at dokumentationen af rør er vigtig, når nye strækninger lægges. Med udsigten til stigende vandstande, mere nedbør og flere 100 års hændelser bliver der i fremtiden et enormt pres på afløbssystemerne.

– Når Håndbogen om betonrør vejleder om at vælge de rigtige rørløsninger og give anvisninger om korrekt lægning af betonrør, falder den ind i betonbranchens fokus på at udvikle bæredygtige løsninger, siger branchedirektør i Dansk Beton, Dorthe Mathiesen.

Betonbranchen har lanceret sin køreplan med 35 initiativer, der de næste ti år skal reducere CO₂-udledningen og sætte yderligere fokus på bæredygtighed i betonbranchen.

– Vi er nødt til at producere og udføre afløbsstrækninger i fremtiden, som kan modstå klimaforandringerne og samtidig har en lang levetid. Derfor er det positivt, når både kommunerne og alle dele af branchen hjælper til, hvor de kan, siger Dorthe Mathiesen.

Dokumenteret miljøaftryk

Dansk Beton har allerede taget det første skridt på vejen mod mere bæredygtighed. Det gør de med udviklingen af et værktøj til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer for betonprodukter. Dermed kan kommunerne, rådgivere og entreprenører vurdere bæredygtige løsninger i byggeriet. Det gælder uanset om det er rør, brønde, belægningssten, fliser, blokke, betonelementer eller fabriksbeton. På afløbsområdet vil det nye værktøj give et klart billede af miljøaftrykket og CO2-udledningen for de forskellige betonrør, når værktøjet er klart i andet kvartal 2020.

Om afløbshåndbogen

Afløbshåndbogen blev udgivet i marts 2020 på initiativ af Betonvareforeningen i Dansk Beton i samarbejde med senior projektleder på Teknologisk Institut, Inge Faldager.

Målgruppen for håndbogen er – ud over kommunerne – andre bygherrer, forsyningsselskaber, entreprenører og rådgivere.

Betonvareforeningens ambition er, at håndbogen bliver opdateret løbende i de kommende år i takt med, at behovet for ny viden opstår.

Download

Download Håndbogen om betonrør her

Relateret indhold