10.09.14 Dansk Beton Nyheder

Så meget beton kræver Femern-forbindelsen

Man kan bygge et fortov rundt om jorden med den mængde beton, der skal bruges til verdens længste sænketunnel mellem Danmark og Tyskland.

Forestil dig et fortov af beton med en bredde på 80 cm og en tykkelse på 10 cm – hele vejen rundt om jorden ved ækvator, hvor omkredsen er cirka 40.000 km. Det vil kræve lidt over 3 mio. kubikmeter beton – eller cirka den samme betonmængde, der skal til for at opføre den 17 km lange Femern-tunnel.

Betonkonstruktionerne skal designes til en levetid på 120 år. Derfor stiller bygherren, Femern A/S, en række krav til betonen. Eksempelvis krav til forholdet mellem vand og cement, betonens varmeudvikling under hærdning og betonens tæthed. Hertil kommer krav til produktionsfaciliteter, kvalitetssikring, certificering og meget mere.

Tunnelen er en sænketunnel, der samles af 217 meter lange og 73.000 ton tunge elementer af vandtæt, armeret beton. Elementerne bugseres ud og sænkes på plads i en udgravet rende. Hvert element er samlet af 9 næsten identiske sektioner, der er støbt ved en rationel serieproduktion på en betonfabrik i Rødbyhavn. Tunnelelementerne fremstilles uafhængig af vind og vejr i en lukket hal.

Der skal i alt bygges 79 af de 217 meter lange standardelementer i armeret beton. Fabrikken får otte produktionslinjer, der hver skal støbe ét tunnelelement hver 9. uge. Produktionsanlægget forventes at dække et areal på 1.250 gange 2.400 m, heraf 750 gange 2.400 m på land.

På produktionsanlægget vil der kunne arbejdes på op til otte produktionslinjer ad gangen til standardelementer. Produktionen af tunnellens 10 specialelementer kan foregå andre steder end i Rødbyhavn.

Produktionsanlægget ventes at skabe i gennemsnit ca. 2.000 arbejdspladser i den ca. seks et halvt år lange byggeperiode.

Relateret indhold