16.12.20 Dansk Beton Nyheder

Njals Tårn har skabt nervøsitet om genanvendelse af beton

Gennem de seneste måneder har byggebranchen kunnet følge sagen om Njals Tårn på Amager, hvor Bach Gruppen har anvendt beton med alt for lav trykstyrke til fundament og søjler. I medierne fremgår det, at det skyldes anvendelse af byggeaffald, og det har skabt nervøsitet om genanvendelse af beton. Men man skal ikke være nervøs for at anvende beton med nedknust beton som erstatning for de jomfruelige sand- og stenmaterialer, så længe man følger kravene i standarderne og til det specifikke projekt.

Genanvendelse af beton

Betonbranchen har de senere år arbejdet intenst med at genanvende ”gammel” beton og/eller spildbeton fra egen produktion i fremstilling af ny beton. Det arbejde er en del af den grønne omstilling, dagsordenen om cirkulær økonomi og fokus på ressourcebesparelse. Nedknust gammel beton kan i nogle tilfælde fint anvendes til produktion af ny beton, og flere betonproducenter har også fået dette produkt på hylden som standardvare.

Men når man genanvender beton til ny beton, skal gældende standarder og forskrifter altid efterleves. Der er en række krav til den ”gamle” beton, hvis den skal kunne genanvendes til ny beton. Ligesom der er en række krav til i hvilke tilfælde man må genanvende betonen, og i hvor stor grad man må erstatte det naturlige sand og stenmateriale med nedknust beton. Det har branchen og standardiseringsudvalget for betonteknologi S-328 under Dansk Standard arbejdet intenst på gennem de senere år, og vi har nu et velunderbygget regelsæt – som hvis det følges – sikrer den nødvendige kvalitet og styrke i betonen.

Hvad siger standarderne?

I standarderne for beton, der dels består af den Europæiske betonstandard DS/EN 206 og den danske implementeringsstandard DS/EN 206 DK NA, er det tilladt at anvende nedknust ”gammel” beton som erstatning for sand og sten i den nye beton.

Der er begrænsninger på, hvor store andele af de naturlige råstoffer som sand og sten, man må erstatte og til hvilke anvendelser, det er tilladt. Genanvendt beton anvendes typisk til beton med lavere styrkekrav og holdbarhedskrav. Det kunne fx være til fundamenter og terrændæk under en-families huse eller til kantstensbeton, bare for at nævne et par eksempler. Genanvendt beton kan også anvendes til mere krævende konstruktioner, såfremt producenten har en systematisk kildesortering af den ”gamle” beton, så eksponeringsklassen passer sammen med den nye beton, som materialet skal indgå i.

I så spektakulære byggerier, som Njals Tårn repræsenterer, hvor der er skrappe krav til styrke, stivhed og holdbarhed tillader standarderne dog ikke umiddelbart brug af nedknust beton fra gamle bygninger til fremstilling af ny beton. Udover at der er anvendt udefineret byggeaffald til betonen – som ikke er tilladt – tyder det på, at byggeaffaldet samtidig har indeholdt rester af andet end beton, herunder tegl, plast mv.

Byggeaffald antageligt ikke den primære forklaring

Det er vigtigt at slå fast, at den primære parameter for en betons trykstyrke er forholdet mellem vand og cement – det såkaldte v/c-tal. Jo mere vand i forhold til cement, des lavere trykstyrke. Anvendelsen af byggeaffald i betonen på Njals Tårn er således antageligt ikke den primære forklaring på den lavere styrke. Det er antageligt hele betonens sammensætning, den er gal med i forhold til helt almindelig betonteknologi.

Så hvis man følger standarderne for både produktion og udførelse af beton, kan man som entreprenør og bygherre trygt arbejde med genanvendelse af beton.

Relateret indhold