09.02.22 Dansk Beton Nyheder

Styrkelse af betonvareforeningerne i Dansk Beton

Foreningerne Afløb, Belægning og Blok er nu lagt sammen til én samlet forening med navnet Betonvareforeningen. Etableringen af foreningen under Dansk Beton er et strategisk valg, som skal øge synligheden og styrke værdiskabelsen af foreningens arbejde.

Afløb, Belægning og Blokke er tre små foreninger under Dansk Beton, som til generalforsamling den 1. september 2021 stemte ja til forslaget om at blive samlet i én forening. Formålet med sammenlægningen er at øge synligheden og styrke værdiskabelsen både politisk og fagligt. Og samtidig er det målet at effektivisere driften af foreningen.

Samlet står de tilsammen 29 medlemmer langt stærkere i kommunikationen til politikere, myndigheder og andre beslutningstagere samtidig med, at de administrative ressourcer kan anvendes til mere værdiskabende arbejde.

- Betonvarer udgør en væsentlig del af betonbranchen og en sammenlægning vil styrke profilering og den grønne omstilling til gavn for alle medlemmer. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu kan lægge de tre foreninger sammen i Betonvareforeningen, siger Preben Rosenkilde, bestyrelsesformand i IBF og medlem af bestyrelsen i Dansk Beton.

Preben Rosenkilde, IBF, Claus Bering, CRH Concrete og Ole Petersen, Gammelrand Beton udgør den arbejdsgruppe nedsat af Dansk Beton, som igennem mere end et år har arbejdet på at skabe grundlaget for den nye Betonvareforening.

Betonvareforeningen vil desuden høste fordelene af at være samlet i et større produktmæssigt fællesskab samtidig med, at man løbende kan nedsætte faglige underudvalg for at dække behov for forskellige aktiviteter og til diverse teknisk og formidlingsmæssigt arbejde, der vedrører de specifikke produktgrupper.

Sammenlægning af de tre foreninger til én forening med navnet Betonvareforeningen blev vedtaget på generalforsamlingen den 1. september. Dermed er Dansk Beton nu paraply for tre ligeværdige foreninger – nemlig Betonelement-Foreningen, Fabriksbetonforeningen og Betonvareforeningen.

Relateret indhold