15.11.22 Dansk Beton Nyheder

Branchevejledning for designoptimering af betonkonstruktioner i høring

Fremtidens byggeri vil forventeligt også indeholde beton, og alle tiltag skal derfor i spil for at nedbringe materialeforbruget. Dansk Beton har netop sendt en branchevejledning for designoptimering af betonkonstruktioner i høring.

Dansk Beton har i regi af Bæredygtig Beton initiativet taget initiativ til at udarbejde en branchevejledning for designoptimering af betonkonstruktioner.

Der er behov for at sikre, at vi ikke anvender mere beton og armering end højst nødvendigt, når vi opfører bygninger og anlægskonstruktioner i beton. Der er bred enighed om blandt byggeriets aktører, at der er signifikante besparelser at hente ved at foretage ændringer i måden vi designer, producerer og udfører vores betonkonstruktioner. Og det skal denne vejledning være med til at sætte i gang.

Branchevejledningen er tænkt som et dialoggrundlag mellem byggeriets parter med henblik på at få designoptimeringsydelser ind i aftalegrundlaget mellem byggeriets aktører.

Deadline for indlevering af høringssvar er: mandag d. 12. december kl. 12.00. Høringssvar sendes til Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton i DI Byggeri på dma@di.dk

Dokumenter til download:

Branchevejledningen (pdf)

Høringsbrev (pdf)

Høringsskema (word)

FAKTA

Projektgruppe: Rådgivende ingeniører fra Rambøll, MOE, SWECO, COWI, NIRAS, Optum, Spæncom og CRH Concrete.

Dialoggruppe: AP Pension, ATP Ejendomme, Pension Danmark, NREP, Byggeri København, Sønderborg Kommune, Bygningsstyrelsen, Domea, NCC, CG Jensen, MTH, Aarsleff, LM Byg/Pihl, Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Udgiver: Bæredygtig Beton initiativet forankret i Dansk Beton, som er en branchesammenslutning i DI Byggeri.

Relateret indhold