HOFOR og Øllgaard A/S
11.05.22 Dansk Beton Nyheder

Rent vand kræver ren beton

Drikkevandet må kun komme i kontakt med beton, og betonen skal være helt ren og uden tilsætningsstoffer. Efter de principper gennemføres en renovering og levetidsforlængelse af vandbeholderne i Tinghøj Vandreservoir.

Drikkevandet skal være helt rent. Det er et ufravigeligt krav fra  hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR. Derfor valgte man at lukke nogle af beholderne i Danmarks største drikkevandsanlæg, Tinghøj Vandreservoir, da enkelte af de daglige målinger viste for høje kimtal.

De ældste dele af reservoiret omfatter 10 vandbeholdere udført i beton. De første beholdere blev bygget i begyndelsen af 1930’erne og de sidste i slutningen af 1950’erne, og de leverer drikkevand til hele København.

I 2020 blev den rådgivende ingeniørvirksomhed, Øllgaard A/S, bedt om at lave en tilstandsrapport på fire af beholderne. Rapporten skulle danne grundlag for en levetidsforlængelse af beholderne for yderligere minimum 10 år.

Denne tidshorisont er anvendt, da der er behov for, at det nuværende beholderanlæg moderniseres og føres op til nutidens standard for drikkevandssikkerhed. Det er et projekt, som HOFOR forventer vil strække sig over en periode på op til 10 år på grund af megaprojektets kompleksitet.

Kompliceret renovering

På Reparationsdagen, der i år afholdes den 3. maj i Kolding, vil ingeniør og partner hos Øllgaard A/S, Leif Frandsen Macheel, fortælle om renoveringen af Tinghøj-beholderne.

– I vores forslag til levetidsforlængelse af denførste beholder anbefalede vi, at vandet kun kom i berøring med beton. Alle andre anvendte materialer skulle fjernes. Der skal være helt rent i beholderen, og det er beton, siger Leif Frandsen Macheel.

Han fortæller, at det kun er muligt at bevæge sig ned i vandbeholderne gennem et nedgangsbygværk med en spindeltrappe og en loftluge. I beholderne er der mere end fire meter fra gulv til loft, så det er nødvendigt med et stillads for at udføre renoveringen, og det skal skilles ad i småstykker, inden det kan fragtes ned.

Al materiel og værktøj skal være helt rent, og alle medarbejdere skal DDS-uddannes og -registreres (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed) en gang om året for overhovedet at kunne komme ind på anlægget. De skal være iført rent arbejdstøj, og deres støvler bliver desinficerede, inden de kan bevæge sig ned i vandbeholderne.

– Vi begyndte renoveringen i beholder nummer 10, og det gik rigtig fint med at fjerne alt det materiale, der ikke var beton. Christiansen & Essenbæk var
entreprenør på opgaven, og de leverede en yderst professionel indsats, siger Leif Frandsen Macheel.

Det nedtagne materiale blev sorteret og håndteret efter kommunens affaldsdirektiv, inden det blev hejst op i bigbags og håndteret efter gældende
forskrifter.

Læs hele artiklen i Magasinet Beton 1-2022

Skrevet af:

Thomas Møller, journalist

Relateret indhold