Grindsted Beton
21.06.22 Dansk Beton Nyheder

Ny udbudsforskrift for brolægning

Efter en gennemgang af udbudsforskriften for brolægning af januar 2017 blev det i 2020 konkluderet, at denne AAB skulle revideres. Revisionen blev gennemført i 2021, og den nye udbudsforskrift for brolægning blev offentliggjort på vejregelportalen i januar 2022. Revisionen er gennemført af en arbejdsgruppe under vejregelgruppen for brolægning.

Hvorfor er udbudsforskriften revideret? Ved en gennemgang i 2020 af udbudsforskriften for brolægning af januar 2017 kunne det konstateres, at arbejdsbeskrivelserne for brolægning ikke overholdt anvisningerne i Byggevareforordningen og de harmoniserede produktstandarder for materialer til brolægningsarbejder. Herudover kunne det konstateres, at udbudsforskriften ikke overholdt Vejdirektoratets nye retningslinjer for indhold samt form og struktur.

Nye sten, fliser mm. til brolægningsarbejder er omfattet af harmoniserede produktstandarder og skal derfor CE-mærkes. I 2020 igangsatte Vejdirektoratet en undersøgelse af, hvilke krav der må stilles til materialer til brolægningsarbejder, herunder hvilke krav det er relevant at stille efter danske forhold. Resultatet af undersøgelsen blev offentliggjort i marts 2021 i videns- og dokumentationsrapporten ”Materialekrav for natursten og betonvarer til brolægning”.

Revisionen af udbudsforskriften for brolægning er gennemført af en arbejdsgruppe bestående af entreprenør-, bygherre-, rådgiver- og leverandørrepræsentanter.

Læs hele den nye udbudsforskrift for brolægning her.

Skrevet af:

Louise Via Borchersen, Luccon A/S; Henrik Majlund, Vejdirektoratet

Relateret indhold