Foto: Torben Eskerod
07.07.22 Dansk Beton Nyheder

Grøn skattereform – hvad betyder den for betonbranchen?

Forhandlingerne om en grøn skattereform er nu afsluttet, og det kommer også til at få betydning for betonindustrien.

Ultimo juni indgik regeringen en bred aftale med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om en grøn skattereform. Aftalen er det største enkeltstående bidrag til Danmarks klimamålsætning i 2030 siden klimalovens vedtagelse.

Med den brede aftale om en grøn skattereform reduceres Danmarks udledning af CO2 med yderligere 4,3 mio. ton frem mod 2030. I Danmark vil der blive indført et CO2-afgift på udledning af CO2 og størrelsen af den afgift er bestemt af, om virksomhederne er omfattet af EU's kvotesystem eller ej. På cement, fremstillet ved Aalborg Portland, indføres en CO2-afgift på 125 kr. pr. ton cement. Samtidig er støttemulighederne for etablering af CO2-fangst ved netop Aalborg Portland styrket.

Der sker således store ændringer i øjeblikket, som vil få stor indflydelse på den grønne omstilling af cement- og betonindustrien de kommende år.

Dansk Industri har samlet relevant information om den grønne skatteform og den politiske aftale her.

Læs mere på Finansministeriets hjemmeside her.

Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen

Relateret indhold