Fra venstre: Fremtidens Gårdhave, Børnehuset Svanen og Lisbjerg Genbrugsstation

Torben Eskerod og Mikkel Eye
12.04.23 Dansk Beton Nyheder

Og de nominerede til Betoninnovations Prisen 2023 er…

En enig jury har nomineret Fremtidens Gårdhave, Børnehuset Svanen og Lisbjerg Genbrugsstation til Betoninnovations Prisen 2023. Hvert projekt udmærker sig med et innovativt og stærkt fokus på miljømæssig og social bæredygtighed. Den endelige vinder afgøres ved publikumsafstemning.

For ottende gang siden 2009 uddeler Dansk Beton Betoninnovations Prisen til et innovativt og prisværdigt bygge- eller anlægsprojekt, hvor betonen bruges med fokus på mest mulig bæredygtighed. Med prisen ønsker Dansk Beton at inspirere byggeriet til at anvende betonen optimalt og dermed bidrage til mere bæredygtige byggeprojekter i fremtiden.

Det siger juryen om de nominerede projekter:

Lisbjerg Genbrugsstation, Aarhus, ved jurymedlem Julian Weyer, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects:

Lisbjerg Genbrugsstation er nomineret til Betoninnovations Prisen, fordi byggeriet udgør et innovativt, håndgribeligt eksempel på potentialet i at genanvende byggematerialer som beton og træ i nye helheder. Overalt, hvor det har været muligt, er der brugt genbrugsmaterialer, og den anvendte beton er indleveret af genbrugsstationens kunder og herefter nedknust og genanvendt i byggeriet. I alt udgør genbrugte og genanvendte materialer ca. 75 pct. af projektet, og samtidigt er der tænkt både æstetik, landskabelig indpasning og også fremtidig fleksibilitet ind i designet.

Læs mere om projektet her.

Fremtidens Gårdhave, København, ved jurymedlem Tine Kjærulff Bay, arkitekt og kreativ direktør i Gottlieb Paludan Arkitekter:

Fremtidens gårdgave demonstrerer på fornemste vis, hvordan nødvendige regnvandsløsninger kan kombineres med et smukt, rekreativt og sanseligt gårdrum. Karréens beboere har været inddraget i udformningen og har opnået et fælles rum , hvor de kan komme tæt på naturen med rislende vand, biodiversitet og dyreliv. Gårdrummet indbyder til leg, ophold, samvær, dyrkning af egne grøntsager mv. og er udformet særdeles stærkt arkitektonisk og æstetisk. Man har bl.a. anvendt beton med 100 pct. groft genbrugstilslag i en kombination med genbrugte chaussésten, fortovsfliser og skiferfliser. Der er tale om et innovativt projekt indenfor beton med substitution af naturligt tilslag med genanvendt groft tilslag, da konstruktioner er udført i en ekstra aggressiv miljøklasse, hvilket er første gang i Danmark.

Læs mere om projektet her.

Børnehuset Svanen, Gladsaxe, ved jurymedlem Marius Møller, ejendomsdirektør i PensionDanmark:

Børnehuset Svanen er nomineret til Betoninnovations Prisen, fordi projektet er innovativt i skabelse af et cirkulært børnehus ved at genanvende materialer fra den tidligere Gladsaxe Skole, som i arkitektur og indhold er til at med at integrere børn i natur og oplevelser.  I alt er 6.000 ton beton fra den gamle skole nedknust. Heraf blev 600 ton anvendt som groft tilslag i den nye beton i Børnehusets fundament, og bærende konstruktioner og nedskårne søjler er anvendt til møbler i terræn. Betonen har dermed fået ny levetid og lever videre i huset. Genanvendelse af beton, mursten, tagsten, træspær etc. i huset, der er i arkitekturen er udformet som en landsby, er med til at vise børnene, hvordan vi i dagligdagen kan genanvende materialer. Børnehuset har desuden et stærkt fokus på social og samfundsmæssig bæredygtighed med plads til børn med særlige behov.

Læs mere om projektet her.

Når du afgiver din stemme, deltager du desuden i konkurrencen om lækre præmier – i beton selvfølgelig.

Vinderen af Betoninnovations Prisen offentliggøres til Betonens Prisfest den 1. juni 2023 i Industriens Hus, hvor vinderne af In-situ Prisen, Betonelement Prisen og Betonarkitektur-ideen ligeledes offentliggøres.

Læs mere om Betoninnovations Prisen her.

FAKTA

OM DE NOMINEREDE TIL BETONINNOVATIONS PRISEN 2023:

Fremtidens Gårdhave, København:

Bygherre: Københavns Kommune og HOFOR (bygherre på det regnvandstekniske anlæg)
Landskabsarkitekt: BOGL - Bang og Linnet Landskab
Arkitekt: Lendager Group
Rådgiver: WSP Danmark
Entreprenør: MøllerLøkkegaard
Betonproducent: Unicon

Børnehuset Svanen, Gladsaxe:

Bygherre: Gladsaxe Kommune
Arkitekt: Lendager Group
Rådgiver: Niras
Entreprenør: Ason
Betonproducent: Unicon

Lisbjerg Genbrugsstation, Aarhus:

Bygherre: Kredsløb
Landskabsarkitekt: Schønherr
Arkitekt: Loop Architects
Bygherrerådgiver: Sweco
Rådgivende ingeniør: Artelia
Entreprenør: Danjord
Betonproducent: IBF

Birgitte Theresia Henriksen

Birgitte Theresia Henriksen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4712
  • Mobil +45 2928 7786
  • E-mail bith@di.dk

Relateret indhold