01.06.21 Fabriksbeton Nyheder

De første erfaringer med FUTURECEM i fabriksbeton

Primo 2021 påbegyndte Aalborg Portland leverancer af den nyudviklede cement, som har op til 30 procent lavere CO2-aftryk end traditionel cement. Unicon har allerede flere års erfaring med produktet.


FUTURECEM er – som den første cement i Danmark – udviklet for at re­ducere CO2-udledningen. Dermed er cementen et stort bidrag til at nå målet i Bæredygtig Beton initiativet om at reducere CO2-aftrykket i beton med 50 procent frem mod 2030.

Ifølge Brian Dürr, som er salgsdirektør i Aalborg Portland, har man siden lance­ringen af FUTURECEM oplevet stigende interesse og efterspørgsel fra både byg­herrer og entreprenører.

- Vores kunder arbejder med at få cementen implementeret i deres recepter og dokumenteret egenskaberne for at sikre den rigtige kvalitet, så de kan tilbyde disse betoner, når entreprenørerne efter­spørger det. Meldingen er, at vores RAPID cement kan udskiftes med FUTURECEM i langt de fleste betoner og opnå sam­me gode betonkvalitet. Vores kunder er meget positive over cementens gode egenskaber på betonens pumpbarhed og robusthed. Samtidig har vi set rigtige fine vægstøbninger, hvor overfladen har være helt perfekt. Det er dog for tidligt at konkludere noget generelt endnu, ikke mindst fordi mængden af produceret beton fortsat er begrænset.

Lancering af uni-green

Af de virksomheder, der har taget den banebrydende cement til sig, er Unicon, den foreløbige bannerfører.

- Unicon har mere end fem års erfa­ring med den nye cementtype, fortæller virksomhedens teknologichef, Ib Bælum Jensen.

- I første fase var vi med i Grøn Betonkonsortiet med design og udvikling af cementen og afsluttede med levering til tre fuldskala demoprojekter, der om­fattede både Anlægsbeton C35/45 og Passiv beton C25/30. I anden fase før egentlig markedslancering var vi med til at fuldskala afprøve beton internt på en betonfabrik, herunder transport i rotérbil og udstøbning af interne belægninger og vægge. På den baggrund har vi i sidste fase i år lanceret en helt ny produktserie, UNI-Green, som er med FUTURECEM, og dermed har en reduceret CO2eq miljøpå­virkning i forhold til branchebaseline på 25 procent.

Læs hele artiklen og om erfaringerne med FUTURECEM i Magasinet BETON 2-2021.

Relateret indhold