24.02.20 Dansk Beton Pressemeddelelser

Vi har brug for en ambitiøs klimatilpasningsplan

Når forligspartierne bag vandsektorloven mødes i dag for at finde frem til, hvordan Danmark klimasikres mod større regnmængder, skybrud, orkaner, stormflod og højere vandstand, er det vigtigt, at der kommer en samlet, koordineret plan og ikke drypvise initiativer ud af det. Det mener Dansk Byggeri, der efterlyser en klima- og kystfond, som kan hjælpe kommunerne med den store opgave.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen sidder for bordenden ved dagens møde i ministeriet. Og ifølge Dansk Byggeri er det på høje tid, at politikerne skrider til handling. 

- Det er en glædelig nyhed for rigtig mange husejere og trafikanter, at regeringen nu vil se på at klimasikre Danmark. Lige nu er vi vidne til oversvømmelser af huse og veje i mange byer, digebrud og søer, vandløb og åer, der går over deres bredder, siger Henrik Friis, branchedirektør i Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri.

Bedre kommunal finansiering

Når vandselskaberne vil etablere projekter som for eksempel bassiner og kanaler, der kan lede vandet væk, er det et krav, at kommunerne betaler en fjerdedel af udgifterne. Det har bremset mange projekter, fordi der i dag er et loft over, hvor meget kommunerne må bruge på at investere i anlæg.

- Regeringen har netop bebudet, at man vil lade vandselskaberne finansiere projekterne uden om kommunerne. Det er et godt skridt på vejen, men det må ikke blive en spareøvelse. Der skal meget mere til, siger Henrik Friis.

Klima- og kystfond

Dansk Byggeri foreslår, at der bliver oprettet en statslig klima- og kystfond, som sætter ind på tre områder: bedre muligheder for finansiering, en samlet plan for klimatilpasning og bedre muligheder for at vandselskaberne kan fjerne vandet, uanset hvor det kommer fra.

- Der er brug for langt større finansielle muskler til holde klimaforandringerne i skak. Fonden skal støtte kommunerne økonomisk med de mange projekter inden for klimasikring og kystbeskyttelse. Og projekterne skal undtages fra det kommunale anlægsloft, siger Henrik Friis.

Derudover skal kommunerne også have bedre muligheder for at låne til kystbeskyttelse, og alle grundejere organiseret i laug skal kunne få lånegaranti eller lån fra kommunen. Det er ikke muligt i dag for grundejere i vandløbs- og pumpelaug.

Koordinering på tværs af kommunegrænser 
Dansk Byggeri peger også på behovet for bedre koordinering af kommunernes indsats på klimaområdet.

- Kommunerne er hver især gode til at lave planer, der forebygger oversvømmelser og udpeger risikoområder. Men vand og vind går jo på tværs af kommuneskel, og der mangler landsdækkende planer, der koordinerer projekterne på tværs af kommunegrænserne, siger branchedirektør i Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri, Henrik Friis.

Endelig anbefaler Dansk Byggeri, at vandselskaberne får flere muligheder for at fjerne vand fra undergrunden og havet. Lige som vandselskaberne skal have mulighed for at dræne, når der for eksempel skal renoveres kloakker eller bygges afløbsordninger. Klimatilpasning bør også omfatte stormflodsprojekter som sluseløsninger i fjorde.

Download udspillet "Danmark har brug for en Klima- og Kystfond"

Relateret indhold