Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton

03.08.20 Dansk Beton Pressemeddelelser

Nye detaljerede data for CO2 udledning fra beton klar til brug

Efter et intenst arbejde er branchefællesskabet Dansk Beton i DI Byggeri klar med nye detaljerede data, der gør det muligt at regne ud, hvor meget CO2 forskellige typer af beton udleder - fra det bliver produceret, til det rives ned og genanvendes igen. De nye data er et stort skridt hen mod målet om egentlige klimaregnskaber, hvor man kan se, hvor meget CO2 en ny bolig, bygning, bro eller lignende udleder i dens levetid.

Når familien Jensen køber et nyt hus, kommunen bygger en ny børnehave, eller Vejdirektoratet opfører en bro, vil oplysningen om materialernes udledning af CO2 pr. kvadratmeter fremover indgå i overvejelserne, lige som for eksempel energiforbruget gør i dag.

Betons aftryk vægter meget i beregningen af CO2-aftrykket, når man opfører en bygning eller konstruktion. Til gengæld har beton en meget lang levetid og et minimalt behov for vedligehold og derfor et lavt aftryk i hele bygningens levetid. Men da beton er verdens og Danmarks mest anvendte byggemateriale har det stor betydning for udviklingen af bæredygtigt byggeri, at betonbranchen nu kan levere nye og opdaterede data.

Betonbranchen på forkant

Med datasættene i hånden får man et overblik over CO2-udledningen fra 39 forskellige varianter af beton som for eksempel fabriksbeton, betonelementer, rør, fliser, betonblokke og belægningssten. Der er indsamlet data fra ca. 80 procent af hele betonbranchen, og datasættene er derfor meget repræsentative for produktionen af beton anno 2020. I beregningerne er der taget højde for både holdbarhed, vedligehold og levetid, og for at beton rent faktisk opsuger noget af den CO2 igen, som bliver udledt ved produktionen.

- Vi venter os meget af de nye datasæt. Med dem i hånden er betonbranchen godt rustet i arbejdet med den frivillige bæredygtighedsklasse, der nu skal testes i en toårig forsøgsperiode. Det vil give vigtige praktiske erfaringer, når kravene om bæredygtighed i både byggematerialer, processer, opførelse af byggerierne, vedligehold og drift om nogle år ventes at blive et krav i bygningsreglementet, siger chef i Dansk Beton i DI Byggeri, Dorthe Mathiesen.

Betonbranchens mål er en halvering af CO2-udledningen

Arbejdet med data, der kortlægger CO2-udledningen fra betonprodukter er en vigtig del af betonbranchens egen vision om at halvere udledningen af CO2 inden for de næste ni år. Et mål, der blev lanceret i november sidste år i udspillet ”Bæredygtigt Beton initiativ”.  

- De data, vi nu kan levere, understreger, at vi i betonbranchen godt ved, at vi er en del af problemet med CO2-udledning, men at vi samtidig er en vigtig del af løsningen. For vi kommer ikke uden om brugen af beton i fremtiden. Vores tilgang er at være troværdige og transparente, når vi beskriver, hvor meget CO2 beton udleder, så beregningerne af danske bygge- og anlægsprojekter kan blive så korrekte som overhovedet muligt, siger Dorthe Mathiesen.

Mere klimavenlig beton på vej

Meget beton indeholder flyveaske som delvis erstatter den mere CO2-tunge cement. Men flyveaske er ved at blive udfaset, fordi det er et restprodukt fra forbrænding af kul. Derfor er det positivt, at Danmarks eneste cementproducent Aalborg Portland har et nyt og mere klimavenligt alternativ, den såkaldte Futurecem, klar allerede i år.

- Det vil betyde, at klimaaftrykket i vores data vil blive mindre med tiden helt i tråd med de ambitioner, vi har sat op i Bæredygtig Beton initiativet. Vi planlægger allerede en opdatering af vores data indenfor det næste halve år, da der netop er kommet nye opdaterede data for dansk produceret flyveaske. Til efteråret bliver det også muligt for de enkelte producenter af beton at regne CO2-aftrykket ud på deres egne betonprodukter ved hjælp af et nyudviklet værktøj, siger Dorthe Mathiesen.

Værktøjet vil blive løbende opdateret i takt med, at der kommer nye data på delmaterialerne til beton. Det skal sikre, at betonbranchen hele tiden er på forkant i arbejdet med at blive mere klimavenlig. Her er nøjagtige data et vigtigt og afgørende skridt.

Datasæt tilgængelige hos Dansk Beton og EPD Danmark

Datasættene, som blev offentliggjort den 20. juli 2020, er tilgængelige hos EPD Danmark og på Dansk Betons hjemmeside.

Klik her for at se datasættene

Relateret indhold