Om Dansk Beton

Dansk Beton er en branchesammenslutning i DI Byggeri.

Branchesammenslutningen blev dannet den 15. januar 2007 som et samarbejde mellem Betonelement-Foreningen, Dansk Fabriksbetonforening og Dansk Beton Industriforening. Dansk Beton er branchesammenslutning for producenter af beton og betonprodukter under DI Byggeri. Foreningen skal udbrede kendskabet til betons mange anvendelsesmuligheder og dermed skabe en fælles platform for branchens udvikling.

Dette sker ved en række aktiviteter, der alle har til formål at:

  • fremme betonindustriens erhvervspolitiske interesser
  • synliggøre og markedsføre beton og betonprodukter generelt
  • varetage medlemmernes interesser overfor myndigheder, institutioner, bygherrer og offentligheden
  • sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse
  • fremme godt kollegialt samarbejde i foreningen.
Dorthe Mathiesen

Dorthe Mathiesen

Chef for Dansk Beton

Ann-Katrine Lloyd Westphall

Ann-Katrine Lloyd Westphall

Kommunikationskonsulent