Dansk Beton

SH4 Køge

Pension Danmark er Bygherre på den fjerde etape ud af i alt seks etaper, som byudvikles i Køge på Søndre Havn.

Byggeriet omfatter fem boligkarreer og udgør cirka 45.000 kvadratmeter – heraf cirka 43.000 kvadratmeter boliger inklusiv fællesfaciliteter og 2.000 kvadratmeter publikumsorienteret erhverv som for eksempel butikker, caféer med mere.

Det nye byggeri skal have bæredygtighedscertificeringen DGNB i kategorien Guld. Byggeriet bliver tre til syv etager – enkelte steder op til ni etager. Pension Danmark har tidligt i forløbet besluttet at inddrage et eller flere forslag i Bæredygtig Beton initiativets roadmap med henblik på at demonstrere bæredygtig optimering af betonkonstruktionerne i projektet.

Bæredygtig Beton initiativ

Dette partnerprojekt arbejder med flere forslag fra roadmappen for Bæredygtig Beton initiativet.

Projektpartnere

Bygherre: Pension Danmark og Byudviklingsselskabet Køge Kyst.
Arkitekter: Mangor og Nagel Arkitekter og Vandkunsten.
Entreprenør: Enemærke og Petersen.

Kontaktperson til SH4 og deltager i Bæredygtig Beton initiativet

Stig Ammitzbøll Jørgensen, Pension Danmark og Projektdirektør Jens Breinholt, Pension Danmark.

Relateret indhold