Betonens Priser

Dansk Beton, Fabriksbetonforeningen og Betonelement-Foreningen uddeler hver andet år priser til personer og virksomheder, som har stået for et unikt arbejde med beton. Næste prisfest er den 1. juni 2023. Du kan indstille til nominering til alle tre priser indtil den 15. februar 2023.

Betoninnovations Prisen

Betoninnovations Prisen uddeles af Dansk Beton til et prisværdigt bygge- eller anlægsprojekt, der anvender beton med fokus på æstetik og mere sociale, bæredygtige, ressourceansvarlige, energi- og miljømæssige løsninger.

Betoninnovations Prisen er en publikumspris, som alle kan indstille til og stemme på. Indstil til nominering senest den 15. februar 2023.

Du kan læse mere om Betoninnovations Prisen, indstille projekter og se de tidligere vindere og nominerede projekter her.

Betonelement Prisen

Betonelement Prisen er en arkitekturpris, som hædrer en høj arkitektonisk, innovativ og æstetisk anvendelse af betonelementer i byggeriet. Med prisen anerkendes det bygningskunstneriske ved selve facaderne og at arkitekterne har mod og talent til at udfordre form og udtryk for betonelementerne. Indstil til nominering senest den 15. februar 2023.

Du kan læse mere om Betonelement Prisen, indstille projekter og se de tidligere nominerede projekter her. 

In-situ Prisen

In-situ Prisen fremhæver det pladsstøbte byggeri og de mange, spændende muligheder, der er ved brug af fabriksbeton. Prisen uddeles af Fabriksbetonforeningen med støtte fra et eller flere af Fabriksbetonforeningens interessemedlemmer. Prisen blev uddelt for første gang i 2004. Indstil til nominering senest den 15. februar 2023.

Du kan læse mere om In-situ Prisen, indstille projekter og se de tidligere nominerede projekter her.

Betonarkitektur - idéen

Betonarkitektur - idéen er en idékonkurrence for arkitektstuderende. Konkurrencen sætter fokus på og belønner innovative projekter, som sætter fokus på mere bæredygtig brug af beton i arkitekturen.

Du kan læse mere om Betonarkitektur - ideen og se de tidligere nominerede projekter her.