Betonens Priser

Dansk Beton, Fabriksbetonforeningen og Betonelement-Foreningen uddeler hver andet år priser til personer og virksomheder, som har stået for et unikt arbejde med beton.