Dansk Beton

Betonarkitektur - idéen

Prisen til arkitektstuderende for mere bæredygtig, ressourceansvarlig og innovativ brug af beton i arkitekturen.

Emma Stern Nielsen og Johan Oliver Dino vandt Betonarkitektur-idéen 2023 med projektet Det Introverte Hus. Emma Stern Nielsen og Johan Oliver Dino vandt Betonarkitektur-idéen 2023 med projektet Det Introverte Hus.

Konkurrencen Betonarkitektur-ideen sætter fokus på behovet for nyskabende måder at bruge beton mere bæredygtigt på. Fra nye måder at designe, fremstille, forarbejde, transformere, optimere og benytte beton på til nytænkning af, hvordan beton nedbrydes og genanvendes.

Vinderen af Betonarkitektur-idéen 2023 blev offentliggjort den 1. juni 2023 til Betonens Prisfest, hvor alle nominerede præsenterede og udstillede deres idé.

Fokusområder for konkurrencen

 • Hvad gør vi med den beton som vi allerede har i det eksisterende byggeri?
 • Hvordan kan beton hjælpe andre nye og innovative materialer i at få en rolle i byggeriet?
 • Hvad ligger der af muligheder der, hvor beton er det eneste materiale som kan løse opgaven?
 • Hvordan ”Designer vi til evigheden” dvs. sikrer, at det vi bygger nu kan holde i de næste flere hundrede år. Hvordan skaber vi den æstetiske holdbarhed når der arbejdes i beton ?

Krav for at deltage

Du skal være arkitektstuderende på Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering eller Arkitektskolen Aarhus for at deltage i konkurrencen. 

Herudover er krav for deltagelse følgende:

 • at beton et væsentligt materiale i projektet
 • at anvendelsen af beton er bæredygtigt begrundet
 • at projektet er æstetisk velovervejet

Der er desuden et ønske om at se løsninger i beton med meget lang levetid, som er fleksible for ombygning, som vil bidrage til vores bevaringsværdige byggeri, og som har fokus på ”kun” at anvende de mængder af materialer, som er nødvendige for at opfylde konstruktionens tekniske og æstetiske funktionskrav.

Krav til projektbeskrivelsen er:

 • Deltagere i konkurrencen indsender projektbeskrivelse, hvor det fremgår, hvorfor beton er et væsentligt materiale i projektet, hvori den mere bæredygtige anvendelse af beton består, de æstetiske overvejelser samt en beskrivelse af, hvordan beton kan bidrage til fremtidens bæredygtige byggeri med meget lang levetid.
 • Omfang er en sides tekstbeskrivelse og en-to sider med billeder/ tegninger, som understøtter beskrivelsen. Siderne samles til en pdf (maks 15 mb) som sendes pr mail til danskbeton@di.dk med ”Betonarkitektur idéen” i emnefeltet. Alle sider skal indeholde de studerendes navn, årgang, tilknytning til Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering eller Arkitektskolen Aarhus og kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer).

Præmie

Vinderen får en pengepræmie og projektet, som vinder 1. præmien, vil blive omtalt med en artikel i onlinemagasinet Magasinet BETON samt på Dansk Betons sociale medier. 

Baggrund for konkurrencen

Beton kan med sin lange levetid, sin robusthed og formbarhed bidrage til fremtidens mere bæredygtige byggeri. Men det er afgørende, at den kommende generation af arkitekter finder nye og mere bæredygtige måder at anvende beton på for at reducere CO₂-udledningen og spare på råstofferne.

Kommende arkitekter tegner fremtidens byer og bygninger og er dermed også med til at tegne fremtidens materialeforbrug, herunder en mere bæredygtig anvendelse af beton. De får stor indflydelse på, hvordan byggeriet kan bidrage til at leve op til nationale og globale målsætninger om reduktion af CO2-udledningen, og der påhviler en stor opgave for arkitekterne at tegne fremtidens byggerier med lavt CO2-aftryk i et livscyklusperspektiv, som samtidig har så stor arkitektonisk værdi, at det så at sige er designet evigheden og kan blive en del af vores kulturarv.

Hvem står bag?

Dansk Beton, Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering står bag Betonarkitektur - idéen.

Dommerkomitéen - medlemmer

 • Institutleder, Natalie Mossin,  Det Kongelige Akademi – Institut for Bygningskunst og Teknologi (IBT) (formand)
 • Chef for Dansk Beton, Dorthe Mathiesen, DI Byggeri
 • Professor, Anne Beim, Det Kongelige Akademi – Institut for Bygningskunst og Teknologi (IBT)
 • Assistant Professor, Jon Krähling Engholt, Arkitektskolen Aarhus
 • Director, Jakob Strømann-Andersen, Henning Larsen Architects
 • Partner, Thomas Nørgaard, Christensen & Co

Note: Prisen har været uddelt to gange tidligere. Første gang den blev uddelt var i 2019 - dengang under navnet Bæredygtig Beton Arkitekturidéen. Fremover vil konkurrencen finde sted hvert andet år i forbindelse med Betonens Prisfest i Industriens Hus, København.