Dansk Beton

Nominerede projekter 2019

Christian Minor Valentin fra KADK vandt Bæredygtig Betonarkitektur ideen 2019. De øvrige nominerede var Kristian Knorr Jensen, Lynn H. Kieffer og Thorbjørn Hyldgaard Lønberg Petersen og Dennis Andersson.

Vinder 2019: Christian Minor Valentin

Christian Minor Valentins konkurrencebidrag tager udgangspunkt i en aktuel renovering af ATP’s ejendom Ørkenfortet – Nordeas tidligere hovedsæde ved Knippels Bro på Christianshavn, der skal huse Danmarks eneste Hilton hotel. Projektet fremhæver, at bygningskulturarven er et væsentligt bæredygtighedsparameter, ved at bevare dele af den eksisterende bygnings udtryk og konstruktion i en omdannelse.

Nomineret 2019: Kristian Knorr Jensen

Kristian Knorr Jensen har også taget udgangspunkt i en konkret problemstilling i den tyske by Dessau, hvor der nedrives store mængder betonkonstruktioner som følge af faldende indbyggertal. Her er social bæredygtighed omdrejningspunktet for løsninger i en stor superstruktur af beton, der kan imødekomme et faldende eller stigende behov for boliger. Betonelementerne til de nye boliger er produceret med genbrugsbeton fra nedrivning af den nuværende bydel Tärten. Betonelementerne er designet, så de kan skilles ad og samles igen.

Nomineret 2019: Lynn H. Kieffers

Lynn H. Kieffers projekt tager udgangspunkt i en ny produktionsmetode, der reducerer ressourceforbruget. Projektet genanvender støbeforme til fremstilling af komplekse betonoverflader og reducerer materialeforbruget i produktionen ved hjælp af digital styring.

Nomineret 2019: Thorbjørn Hyldgaard Lønberg Petersen og Dennis Andersson

I Thorbjørn Hyldgaard Lønberg Petersen og Dennis Anderssons konkurrencebidrag har de fremstillet nye lette facadesystemer, hvor betonen er tilsat nedknust genbrugstegl. Reduktion af materialeforbruget er tænkt ind som bæredygtighedsparameter i den fremtidige genanvendelse, som også hviler på et modulært design.