Dansk Beton

Nominerede projekter 2020

Simon McNair og Jonatan Møller Larsen vandt Bæredygtig Betonarkitektur ideen for deres ungdomsboligprojekt på Refshaleøen. De øvrige nominerede var Frederik Wulf Munk og Ida Langkilde Vammen fra Arkitektskolen Aarhus, Joonseok Pak fra Det Kongelige Akademi og Frederik Paarup og Signe Juul Clevin fra Det kongelige Akademi.

Vinder 2020: Simon McNair og Jonathan Møller

Simon McNair og Jonathan Møller Larsen fra Det Kongelige Akademi anvender beton sammen med stampet lerjord. Projektet er en bebyggelse af ungdomsboliger på Refshaleøen med et fokus på pladsoptimering. Projektet undersøger nye materielle sammenhænge, og udfolder sig som en hybrid, der tillader betonen at stå frem, og fremhæver samtidig den stampede lerjord. Projektet peger fremad på nye tektonikker og materiale hybrider, hvor betonen understøtter anvendelsen af materialer med lavt CO₂ aftryk i byggeriet.

Læs mere om projektet

Nomineret 2020: Frederik Paarup og Signe Juul Clevin

Frederik Paarup og Signe Juul Clevin fra Det kongelige Akademi fokuserer på behovet for en ny bæredygtig energiinfrastruktur, og forslår at oplagre overskudsstrøm fra vindmøller i store betonelementer. I projektet anvendes betonen i en strukturel sammenhæng, hvor alternative materialer ikke ville kunne klare opgaven. Projektets kobling mellem rumlig oplevelse og teknisk anlæg peger fremad mod en bæredygtig anvendelse af beton i fremtidens infrastrukturelle projekter. 

Nomineret 2020: Joonseok Pak

Joonseok Pak fra Det Kongelige Akademi undersøger i sit projektforslag, hvordan vi kan anvende beton sammen med organiske materialer. Projektet foreslår en ny produktionsmetode, der resulterer i et komposit element af beton og mycelium. Gennem statiske beregninger optimeres brugen af materialer, og overføres til et formarbejde med 3D print og robotteknologi. Mycelium udlægges i formen, vokser og sammenstøbes til sidst med betonen til et færdigt element, hvor svampelegemet også fungerer isolerende.

Nomineret 2020: Frederik Wulf Munk og Ida Langkilde Vammen

Frederik Wulf Munk og Ida Langkilde Vammen fra Arkitektskolen Aarhus fokuserer på anvendelse af beton med lang levetid og har tegnet et gipsotek ved siden af Aarhus Domkirke. Bygningsværket udfolder sig under terræn, hvor der er brug for betonens særlige egenskaber, og skaber samtidig et anlæg, der indpasser sig i byens rum. Som et forstudie til projektet er der udført en række materialeforsøg, som undersøger betonens farve og overflade og refererer til den historiske kontekst projektet udfolder sig i.