Dansk Beton

Betonelement Prisen

Betonelement Prisen er en arkitekturpris indstiftet af Betonelement-Foreningen.

Betonelement Prisen er en arkitekturpris, som hædrer en høj arkitektonisk, innovativ og æstetisk anvendelse af betonelementer i byggeriet. Med prisen anerkendes det bygningskunstneriske ved selve facaderne og at arkitekterne har mod og talent til at udfordre form og udtryk for betonelementerne.

Alle kan indstille projektforslag til nominering af Betonelement Prisen, som uddeles af Betonelement-Foreningen. Præmieringen består af Utzonstatuetten, designet af Jørn Utzon og Jan Utzon, samt et kontant pengebeløb på kr. 75.000 fra Betonelement-Foreningen sponsoreret af Aalborg Portland. Næste prisuddeling er den 1. juni 2023.

Indstil forslag til Betonelement Prisen (deadline den 15. februar 2023)

Dommerpanelet består af tonangivne arkitekter og kunstkritikere, som alene udpeger de tre nominerede projekter ud fra de indstillede forslag, heriblandt prisvinderen.

Dommerpanelet består af:

  • Kent Martinussen, arkitekt og administrerende direktør i DAC.
  • Bente Scavenius, mag.art. i kunsthistorie, kunstkritiker og forfatter
  • Peter Thorsen, adm. direktør - partner - arkitekt MAA, Lundgaard & Tranberg Arkitekter
  • Christian Cold, CEO Entasis, arkitekt MAA

Betonelement Prisen uddeles til Betonens Prisfest den 1. juni 2023.