Dansk Beton

Grønnere uden arkitek-tonisk paradigmeskifte

Danfoss House i Sønderborg demonstrerer sammentænkning af bæredygtighed og arkitektonisk integritet gennem brug af kendte byggeteknikker.

Foto: Torben Eskerod

Det emmer af udvikling, udsyn og bæredygtighed i et nyt boligbyggeri under opførelse ved Sønderborg Havn. Her bygger Danfoss 14 lejligheder, som skal huse teknologikoncernens globale specialister, når de midlertidigt har behov for et hjem i Danmark. Ambitionen hos Danfoss og fonden bag, Bitten & Mads Clausen Fond, har været at vise, at det er muligt at bygge boliger til den højeste bæredygtighedscertificering med eksisterende teknologi og materialer. Gæstehuset bygges – primært – i tegl og beton, men med de mest muligt bæredygtige valg inden for begge materialer.

De kommende beboere har grøn omstilling som overligger i deres daglige arbejde, og samtidig er selve gæstehuset et udstillingsvindue for Danfoss’ produkter inden for netop den grønne omstilling. Dermed bidrager både beboere, byggeri og koncernens produkter til en samlet vision om bæredygtighed for Danfoss House.

En hjørnesten i certificering

Gæstehuset er tegnet af Reiulf Ramstad Arkitekter, som med traditionelle materialer optimeret til mest mulig bæredygtighed og et målrettet fokus på DGNB-kriterierne er lykkedes med at opnå en præcertificering til DGNB-platin.

”Det har været en langvarig, ressourcekrævende udviklingsproces med et kontinuerligt DGNB-fokus på hvert eneste valg af løsning og materiale. Og vi er fortsat on target,” siger Per Fischer, arkitekt og partner i den dansk-norske arkitektvirksomhed, og påpeger, at DGNB-arbejdet også er omfattende for entreprenørerne, der bl.a. har en fast medarbejder på byggepladsen alene til at registrere og kontrollere det materiale, der bæres ind på byggepladsen og sikre, at affald behandles og sorteres korrekt.

En hjørnesten i gæstehusets forventeligt høje certificering har været valg af betonelementer i CRH Concrete's Low Carbon Concrete (LCC), hvor dele af den energikrævende cement er erstattet af kalcineret ler eller flyveaske. Reduktionen af cement har ført til, at der alene på vægelementer og huldæk er sparet 31,5 ton CO2.

Showroom for bæredygtighed

Danfoss House bliver et byggeri med mange facetter, der kredser om bæredygtighed i en eller anden form. Arkitekturen peger med sit materialekoncept på holdbarhed, byggematerialerne sætter mindst mulig aftryk på miljøet, og samtidig bliver gæstehuset et aktivt showroom for Danfoss’ højteknologiske produkter.

”Vi har tegnet en teglskulptur, der via sin form og sit udtryk understøtter en fortælling om indre fællesskab og åbner sig mod verden. På landsiden leder en udvendig trappe op til fællesterrassen på taget, hvor beboerne kan mødes og få udsyn til byen og havnen. På vandsiden udtrykker arkitekturen en mere udadvendt dynamik med glaspartier og udkragede bygningselementer mod byens havnefront”, siger Per Fischer,  der ser frem til, at gæstehuset står færdigt senere i år – efter planen certificeret til DGNB-platin.

Som sløjfen på bygherres vision om mest mulig bæredygtighed bliver Danfoss House et showroom for koncernens  højteknologiske produkter, blandt andet med varmepumper der henter energi fra jorden, og med en teknologisk fremtidssikring der sikrer, at alle installationer og tekniske løsninger kan opgraderes løbende.

Bygherre Bitten og Mads Clausens Fond
Arkitekt Reiulf Ramstad Arkitekter
Rådgiver Henry Jensen A/S (DGNB-konsulenter: Etos Ingeniører ApS)
Entreprenør Daugaard Pedersen A/S
Betonproducent CRH Concrete
Placering Sønderborg
Færdigt 2023
Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen

Havnebryggen Sirius

På HavneBryggen Sirius skaber en ensartet facade af hvide betonelementer og grønne, beplantede altaner sammenhæng mellem havn og fælled.

Læs mere om projektet her.

SIMAC

SIMAC, Svendborgs nye maritime uddannelsescenter, er opbygget med et klart og synligt betongrid, der både etablerer den bærende konstruktion og den rumlige struktur i en åben og transparent bygning.

Læs mere om projektet her.

Marianne Boelskifte

Marianne Boelskifte

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3660
  • Mobil +45 5218 5995
  • E-mail marb@di.dk