Dansk Beton

CODAN i Køge vinder Betonelement Prisen 2021

Johansen Skovsted Arkitekter tildeles prisen sammen med Utzon-statuetten for et byggeri med et usædvanligt selvstændigt, uforudseligt og originalt udtryk, som har høj æstetisk værdi for omverdenen og byggeriets daglige brugere.

- Det er ganske usædvanligt at en bygningsopgave lader bygherre og arkitekt mødes i et fælles ønske om at undersøge en specifik arkitektonisk problemstilling. Det er tilfældet her, og resultatet er et usædvanligt selvstændigt, uforudseligt og originalt udtryk med høj æstetisk værdi for omverdenen og byggeriets daglige brugere. Lidt forenklet kan man sige, at der er tale om byggeri, hvor selve betonelementet som enhed, skaber helhed gennem repetition og sammenstilling, og udsættes for en teknisk og kunstnerisk bearbejdning af sjælden dybde, udtaler Kent Martinussen fra DAC, som er jurymedlem i Betonelement Prisen. 

Vinderen, Johansen Skovsted Arkitekter, udtaler: 

- Det er meget overvældende. Tak til alle vores samarbejdspartnere. Betonelement Prisen er en fantastisk pris at få, og det betyder meget for os at få anerkendelse for at dykke ned i materialet. Vi har nørdet meget med betonelementerne, også i samarbejde med Ambercon, betonproducenten.

Projektbeskrivelse

Ejendommen ligger naturligt i en sundhedspark tæt på Sjællands Universitetshospital i Køge, idet CODAN’s produkter er til hospitaler og medicinalindustrien. Det stiller krav til lageret, der skal være mørkt, mens bygherre og arkitekt har været fokuseret på at få mest muligt lys i de to kontorfløje.

– På lageret er der krav om stabile temperaturer hen over døgnet og året, og derfor valgte vi beton. Ved at bruge samme betonelementer til hele bygningsanlægget, får vi bundet lager og kontor sammen. Tilsvarende binder kantinen lager og kontorer – og mennesker – sammen indenfor, fortæller partner Søren Johansen i Johansen Skovsted Arkitekter.

Nord kontra syd

Harmonien kommer også til udtryk på andre måder. Anlægget indføjer sig naturligt i landskabet i kraft af forskudt kotering, og ved at skjule parkering og den tunge trafik ved lageret mod nord får kontorerne front mod syd mod et englandskab.

Lastbilerne holder mod nord, hvor det er plant, mens kontorfløjene ligger i to højder – og med frit udsyn. Dertil kommer en gårdhave, der forbinder de to kontorfløje.

Stor detaljegrad

Bygningen bliver opført i sandwichelementer, og som modspil til de tunge elementer har arkitekten ved udadgående hjørner valgt at lade vinduet sidde helt ud til forpladen.

– På den måde får vi blotlagt forpladens slanke profil, ligesom vi fritlægger den bærende bagplade bag ruden, forklarer Sebastian Skovsted.

Detaljerne kommer også til udtryk i den svagt grønne lasur, der er brugt i false ved vinduer, fremspring og døre. Nuancen er valgt i overensstemmelse med omgivelserne og virksomhedens identitet.

Endelig har tegnestuen prioriteret, at eventuelle nuancer ved samlinger skal passes til indvendigt, hvor bagpladerne udgør den endelig flade. I modspil til dem er der interiørvægge i fyr og gulve i eg eller indfarvede fliser.

– Træet giver en forfinethed. Det er varmt og rigt – og står flot sammen med de grove betonvægge, siger Søren Johansen.

Fakta om CODAN

Bygherre: CODAN Medical
Arkitekt: Johansen Skovsted Arkitekter
Rådgiver: Strunge Jensen
Entreprenør: MT Højgaard
Betonleverandør: Ambercon
Opført: Forventes færdigt efterår 2021
Areal: 3.000 m2 (kontor og lager)

Foto: Torben Eskerod 

Foto: Torben Eskerod 

Foto: Torben Eskerod 

Relateret indhold