Dansk Beton

Skole genopstår som nyt børnehus

Med Børnehuset Svanen i Gladsaxe har man skabt et cirkulært hus opført af materialer fra en nænsom nedrivning af den gamle Gladsaxe Skole på samme grund.

Foto: Torben Eskerod

Et innovativt børnehus med et stærkt fokus på miljømæssig og social bæredygtighed med plads til børn med særlige behov. Børnehuset Svanen er bygget til mest mulig cirkularitet med genanvendte materialer, der i arkitektur og indhold er med til at integrere børn i natur og oplevelser.

Mursten, vingetegl, træspær og facadeplader samt inventar som lamper og cykelstativer fremstår som synlige genbrugselementer, men det er på betonen i særdeleshed, at projektet er lykkedes med besparelse af CO2 og besparet affald.

Al beton er genanvendt

Al nedrevet beton er genanvendt i byggeriet. I alt er 6.000 ton beton fra den gamle skole nedknust. Heraf blev 600 ton anvendt som groft tilslag i den nye beton i Børnehusets fundament og bærende konstruktioner, og nedskårne søjler er anvendt til møbler i terræn. Betonen har dermed fået ny levetid og 50-100 års nyt liv i en tilværelse på samme grund.

”Betondelen af projektet er udviklet med den klare holdning og vilje til, at man skulle kunne anvende mest muligt af betonen i det nye byggeri,” fortæller Helen Glindvad Kristensen, arkitekt og projektleder i Ejendomscenteret i Gladsaxe Kommune, som er bygherre på projektet.

”Man er lykkedes med at genanvende al beton på den ene eller anden måde i byggeriet. Det har været muligt, fordi betonen ikke var forurenet, fordi visionerne omkring projektet var store, og fordi det økonomisk kunne balanceres,” understreger hun.

Betonen blev efter afrensning nedknust og derefter sorteret i tre fraktioner. Den fine, nedknuste beton blev blandet i muldjorden udenfor for at opnå engflora. Den mellemste fraktion, den største, blev anvendt som tilslag i ny beton. Denne fraktion blev kørt til betonfabrikken, blandet til ny beton og  returneret til byggepladsen til støbning af brøndfundamenter, bjælkefundamenter og terrændæk, som vil kunne demonteres og genanvendes i fremtiden.Den groveste fraktion er anvendt som underlag under nye belægninger og sparer dermed store mængder virgine grusmaterialer. 

Tænkt som en landsby

NIRAS har forestået rådgivning for nedrivningen af den gamle skole og for miljøkortlægningen, og projektforslaget til børnehuset er tegnet af Lendager.

”De to rådgivningsformer har suppleret hinanden, hvor den cirkulære rådgivning har høstet og kvalificeret materialerne, og arkitektrådgivningen har anvendt og designet med materialerne,” fortæller Nikolaj Callisen Friis, arkitekt hos Lendager, og tilføjer, at den cirkulære del blandt andet involverede et samarbejde med Miljømærkning Danmark om at kvalificere materialerne fra den gamle skole således, at bygningen kunne svanemærkes.

Han påpeger, at arkitekturen i børnehuset er tænkt som en landsby set med et barns blik.

”Husets otte stuer er en sammensætning af flere forskellige små huse med hver sit facademateriale og farve, som et barn ser en bygning,” siger han og sammenligner husets skæve taghældninger – en gestus til områdets mange shed-tage – med en børnetegnings frie tanke.

Børnehuset Svanen er det første cirkulære byggeri certificeret med Svanemærket.

 

Fakta om Børnehuset Svanen:

Bygherre: Gladsaxe Kommune
Arkitekt: Lendager
Rådgivende ingeniør: NIRAS
Entreprenør: Ason (med SWECO som rådgivere)
Betonproducent: Unicon
Udført: 2022 

Se mere om Børnehuset Svanen her!

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Vinder: Fremtidens Gårdhave

Bygherre: Københavns Kommune og HOFOR (bygherre på det regnvandstekniske anlæg)
Landskabsarkitekt: BOGL - Bang og Linnet Landskab
Arkitekt: Lendager Group
Rådgiver: WSP Danmark
Entreprenør: MøllerLøkkegaard
Betonproducent: Unicon

"Fremtidens gårdgave demonstrerer på fornemste vis, hvordan nødvendige regnvandsløsninger kan kombineres med et smukt, rekreativt og sanseligt gårdrum. Karréens beboere har været inddraget i udformningen og har opnået et fælles rum , hvor de kan komme tæt på naturen med rislende vand, biodiversitet og dyreliv. Gårdrummet indbyder til leg, ophold, samvær, dyrkning af egne grøntsager mv. og er udformet særdeles stærkt arkitektonisk og æstetisk. Man har bl.a. anvendt beton med 100 pct. groft genbrugstilslag i en kombination med genbrugte chaussésten, fortovsfliser og skiferfliser. Der er tale om et innovativt projekt indenfor beton med substitution af naturligt tilslag med genanvendt groft tilslag, da konstruktioner er udført i en ekstra aggressiv miljøklasse, hvilket er første gang i Danmark", fortæller jurymedlem Tine Kjærulff Bay, arkitekt og kreativ direktør i Gottlieb Paludan Architects.

KLIK HER OG LÆS MERE OM PROJEKTET

Nomineret: Lisbjerg Genbrugsstation

Bygherre: Kredsløb
Arkitekt (landskab): Schønherr
Arkitekt (bygning): LOOP Architects
Bygherrerådgiver:
Sweco
Rådgivende ingeniør: Artelia
Entreprenør: Danjord
Betonproducent: IBF

"Lisbjerg Genbrugsstation er nomineret til Betoninnovations Prisen, fordi byggeriet udgør et innovativt, håndgribeligt eksempel på potentialet i at genanvende byggematerialer som beton og træ i nye helheder. Overalt, hvor det har været muligt, er der brugt genbrugsmaterialer, og den anvendte beton er indleveret af genbrugsstationens kunder og herefter nedknust og genanvendt i byggeriet. I alt udgør genbrugte og genanvendte materialer ca. 75 pct. af projektet, og samtidigt er der tænkt både æstetik, landskabelig indpasning og også fremtidig fleksibilitet ind i designet", fortæller jurymedlem Julian Weyer, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects.

KLIK HER OG LÆS MERE OM PROJEKTET