Hvem skal vinde Betoninnovations Prisen 2023?

Sidste chance for at stemme om, hvem der skal vinde Betoninnovations Prisen 2023 var den 15. maj 2023, og det er ikke længere muligt at stemme. Vinderen offentliggøres til Betonens Prisfest den 1. juni 2023 i Industriens Hus i København. Læs om de tre nominerede projekter – Fremtidens Gårdhave, Børnehuset Svanen og Lisbjerg Genbrugsstation - herunder.

De tre nominerede projekter til Betoninnovations Prisen 2023. Fra venstre: Fremtidens Gårdhave, Børnehuset Svanen, Lisbjerg Genbrugsstation.

Foto: Torben Eskerod og Mikkel Eye

Nomineret: Lisbjerg Genbrugsstation

Bygherre: Kredsløb
Arkitekt (landskab): Schønherr
Arkitekt (bygning): LOOP Architects
Bygherrerådgiver:
Sweco
Rådgivende ingeniør: Artelia
Entreprenør: Danjord
Betonproducent: IBF

"Lisbjerg Genbrugsstation er nomineret til Betoninnovations Prisen, fordi byggeriet udgør et innovativt, håndgribeligt eksempel på potentialet i at genanvende byggematerialer som beton og træ i nye helheder. Overalt, hvor det har været muligt, er der brugt genbrugsmaterialer, og den anvendte beton er indleveret af genbrugsstationens kunder og herefter nedknust og genanvendt i byggeriet. I alt udgør genbrugte og genanvendte materialer ca. 75 pct. af projektet, og samtidigt er der tænkt både æstetik, landskabelig indpasning og også fremtidig fleksibilitet ind i designet", fortæller jurymedlem Julian Weyer, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects.

KLIK HER OG LÆS MERE OM PROJEKTET

Vinder: Fremtidens Gårdhave

Bygherre: Københavns Kommune og HOFOR (bygherre på det regnvandstekniske anlæg)
Landskabsarkitekt: BOGL - Bang og Linnet Landskab
Arkitekt: Lendager Group
Rådgiver: WSP Danmark
Entreprenør: MøllerLøkkegaard
Betonproducent: Unicon

"Fremtidens gårdgave demonstrerer på fornemste vis, hvordan nødvendige regnvandsløsninger kan kombineres med et smukt, rekreativt og sanseligt gårdrum. Karréens beboere har været inddraget i udformningen og har opnået et fælles rum , hvor de kan komme tæt på naturen med rislende vand, biodiversitet og dyreliv. Gårdrummet indbyder til leg, ophold, samvær, dyrkning af egne grøntsager mv. og er udformet særdeles stærkt arkitektonisk og æstetisk. Man har bl.a. anvendt beton med 100 pct. groft genbrugstilslag i en kombination med genbrugte chaussésten, fortovsfliser og skiferfliser. Der er tale om et innovativt projekt indenfor beton med substitution af naturligt tilslag med genanvendt groft tilslag, da konstruktioner er udført i en ekstra aggressiv miljøklasse, hvilket er første gang i Danmark", fortæller jurymedlem Tine Kjærulff Bay, arkitekt og kreativ direktør i Gottlieb Paludan Architects.

KLIK HER OG LÆS MERE OM PROJEKTET

Nomineret: Børnehuset Svanen

Bygherre: Gladsaxe Kommune
Arkitekt: Lendager Group
Rådgivende ingeniør: Niras
Entreprenør: Ason
Betonproducent: Unicon

"Børnehuset Svanen er nomineret til Betoninnovations Prisen, fordi projektet er innovativt i skabelse af et cirkulært børnehus ved at genanvende materialer fra den tidligere Gladsaxe Skole, som i arkitektur og indhold er til at med at integrere børn i natur og oplevelser.  I alt er 6.000 ton beton fra den gamle skole nedknust. Heraf blev 600 ton anvendt som groft tilslag i den nye beton i Børnehusets fundament, og bærende konstruktioner og nedskårne søjler er anvendt til møbler i terræn. Betonen har dermed fået ny levetid og lever videre i huset. Genanvendelse af beton, mursten, tagsten, træspær etc. i huset, der er i arkitekturen er udformet som en landsby, er med til at vise børnene, hvordan vi i dagligdagen kan genanvende materialer. Børnehuset har desuden et stærkt fokus på social og samfundsmæssig bæredygtighed med plads til børn med særlige behov", jurymedlem Marius Møller, ejendomsdirektør i PensionDanmark.

KLIK HER OG LÆS MERE OM PROJEKTET