Dansk Beton

Svinkløv Badehotel

Hotellet brændte i 2016 og blev genopført i 2019 med stor respekt for den fine gamle bygning. Fremstår som en træbygning, men er en hybridløsning, hvor beton indgår de steder, der særligt er brug for betonens egenskaber. Det gør Svinkløv Badehotel til et interessant valg til Bæredygtig Beton Prisen.

Nomineringen understreger vigtigheden af, at byggebranchen arbejder med bæredygtigt byggeri og vælger de materialer, der bidrager med egenskaber, der er ønsket i det aktuelle byggeri. Det er helhedstilgangen, som vil skabe de mest bæredygtige løsninger, der kan bestå i mange år. Det er Svinkløv Badehotel et godt eksempel på.

Ambitionen har været at bygge Svinkløv Badehotel så bæredygtigt som muligt Det gør anvendelse af SL-dæk oplagt. En stor bestanddel af beton er sand, og derfor giver det også mening at anvende beton midt i klitterne. Med Svinkløvs historie har der også været en ambition om at etablere den absolut bedste brandsikring. Og som en del af de centrale værdier på hotellet er også stilheden og nærheden til den uberørte natur. Derfor er en effektiv lyddæmpning også helt afgørende. Visionen har været at genopføre det oprindelige badehotel med et godt, bæredygtigt arbejdsmiljø. Derfor blev kælderen i beton omfattende og i husets fulde udstrækning og effektivt indrettet med moderne faciliteter, der medfører maskinstøj med mere, og som betonen isolerer godt imod. Så betonen er valgt for at opfylde funktionsegenskaber til lyd og brand, og samtidig har man valgt en løsning, som i sig selv er en bæredygtig løsning med mindre vægt, og mindre materialeforbrug.

Betonfundament med træ ovenpå

Betonen udgør fundamentet i bygningen og skaber robusthed, brandsikring og lydisolering. Til etageadskillelsen mellem kælder og stue har man valgt et patenteret SL-dæksystem, som kombinerer letbeton og reduceret forbrug af beton og dermed samlet set bidrager til en bæredygtig løsning.

Kælderen er konstrueret som et "lukket betonhus", der dermed er yderst brandsikkert. Alt ovenpå kælderen er af træ. SL-dækket er meget brandsikkert. Sammensætningen i betonen bevirker, at den ikke bliver så varm som i traditionelle betonelementer, og dermed kan den holde til en længere brand. En anden effekt ved dækket er, at det er meget lydisolerede, fordi kombinationen af stærk og let beton i dækelementet bevirker, at lyden skal arbejde mere for at komme fra det ene materiale til dette andet. Kombinationen skaber nytænkning af både det præfabrikerede betonelement og måden at tænke dækløsninger på, og designet gør dækket i stand til at løse en række vigtige udfordringer.

I kraft af den store, effektive, velfungerende, brandadskillende og lyddæmpende kælder – i beton - er det muligt at fastholde den oprindelige gamle badehotelsstemning i det genopførte træhus ovenpå.

Fakta om Svinkløv Badehotel

Bygherre: Ejendomsselskabet Svinkløv Badehotel A/S
Arkitekt: Praksis Arkitekter
Rådgivende ingeniør: Henry Jensen, Rådgivende ingeniører
Entreprenør: Murerfirmaet Jens Jepsen A/S
Betonproducent: Abeo / Perstrup Betonindustri
Udført: 2019

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod