Dansk Beton

Nominerede projekter 2017

sØnæs vandt Bæredygtig Beton Prisen 2017. De øvrige nominerede projekter var Lindevangsparken på Frederiksberg og Musicon i Roskilde.

Vinder 2021: sØnæs

Bygherre: Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S
Arkitekt/landskabsarkitekt: Møller og Grønborg A/S
Rådgivende ingeniør: Orbicon
Entreprenør: Svend E. Madsen A/S
Areal: 10 hektar
Anlægssum: 28,4 mio. kr.
Udført: 2015
Regnvandsvolumen: 48.000 kubikmeter

Sønæs er et afvandet grønt område uden for Viborg. Området har en størrelse på cirka 7.5 hektar. Indtil 2012 var der fodboldbaner. Nu er området omdannet til en stor rekreativ klimapark, hvor beton er det gennemgående materiale.

Læs mere om projektet her.

Nomineret 2017: Lindevangsparken

Bygherre: Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning
Arkitekt: Marianne Levinsen Landskab ApS
Rådgivende ingeniør: NIRAS
Entreprenør: NCC
Areal: 24.000 kvadratmeter
Anlægssum: 34 mio. kr.
Udført: 2015
Regnvandsvolumen: 2.550 kubikmeter

Lindevangsparken er et klimatilpasningsprojekt ved Finsensvej og Peter Bangsvej på Frederiksberg. Her oplevede beboerne i 2011 massive oversvømmelser efter et voldsomt skybrud. Nu sikrer projektet beboerne mod monsterregn, da vandet nu ledes uden om kloakkerne og opsamles i en regnsø i parken og i kæmpe spiral ved siden af parken.

Læs mere om projektet her.

Nomineret 2017: Musicon

Bygherre: Roskilde Kommune
Placering: Roskilde Syd
Rådgivere: COWI, GHB, SLA, LIWplanning
Entreprenør: Arkil A/S, F. J. Poulsen A/S og Optimus Anlæg A/S
Areal: 142.000 kvadratmeter kommunalt ejet, 56.760 kvadratmeter privatejet
Anlægssum: 15-20 mio. kr.
Udført: 2010 - 

Musicon er en ny kreativ bydel i Roskilde, der udvikles på et 250.000 kvadratmeter stort areal, der tidligere rummede en betonvarefabrik. Når Musicon er færdigudviklet om 10-15 år, vil det være en kreativ bydel med liv det meste af døgnet, ca. 650 boliger og omkring 2.000 arbejdspladser.

Læs mere om projektet her.