Dansk Beton

Faunapassagebroen

Faunapassagebroen på motorvejen i Dyrehaven i Silkeborg var nomineret til In-situ Prisen 2017 for at være både funktionel og elegant tilpasset landskabet.

Over Silkeborgmotorvejen ved Dyrehaven i Silkeborg har Vejdirektoratet bygget faunapassagebroen for at sikre fri passage for skovens vildtlevende dyr. Det er vigtigt, at dyrene ikke har forhindringer i naturen, da der så er risiko for, at de bliver isoleret, så der sker indavl. Med faunapassagebroen kan dyrene bevæge sig frit og krydse over motorvejen.

Lokal stolthed

I lokalsamfundet blomstrer stoltheden over faunapassagebroen. Borgmester Steen Vindum i Silkeborg Kommune peger på, at Silkeborg lige er blevet udpeget til at have noget af den mest værdifulde natur i Danmark, og at Silkeborgmotorvejen er Danmarks flotteste motorvej.  Han mener derfor, at  faunapassagebroen fortjener den flotte nominering. Ikke mindst fordi, det er lykkedes på fornem vis at få bygget en motorvejsbro, der går i ét med naturen ved Dyrehaven.

Projektchef Mogens Steen Pedersen fra entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S, der har opført faunapassagebroen, betegner det, som en stor cadeau at faunapassagebroen er blandt de nominerede.

Landskabsarkitekt på Faunapassagebroen er Preben Skaarup Landskab, der nu er en del af Landskabsarkitektfirmaet SLA.

Fakta om Faunapassage-broen

Bygherre: Vejdirektoratet
Landskabsarkitekt: Preben Skaarup Landskab (nu SLA)
Entreprenør: Per Aarsleff A/S
Rådgiver: Sweco Danmark A/S

Foto: Vejdirektorartet