Dansk Beton

DANVA Vandhuset

Danva Vandhuset i Skanderborg vandt Bæredygtig Beton Prisen 2011 for sin unikke brug af beton, der rummer miljørigtige løsninger til håndtering af regnvand.

Vandhuset i Skanderborg er hovedsæde for DANVA og samtidig et demonstrationsprojekt, som forener en kreativ brug af beton med oplevelser, æstetik og en respektfuld håndtering af regnvandet. Her er bæredygtigheden sat i fokus og DANVA Vandhuset er et eksempel på, hvordan beton kan bidrage til spændende løsninger til at aflede regnvandet lokalt frem for at belaste kloaksystemet.


Bæredygtige løsninger i beton

Et tilbageholdelsesbassin, vandbede, permeable belægninger, vandrender i indkørslen samt en regnvandssø er alle eksempler på anlæg, der er udført i beton og sikrer en bæredygtig behandling af især regnvandet.


Fra tagflade til vandbed

Tagfladen på Vandhuset er dækket med tagfolie, så regnvandet ikke optager miljøskadelige stoffer, når det afledes. Tagvandet samles og udledes som et mindre vandfald på husets gadefacade, som giver bevægelse og liv til omgivelserne. Herfra ledes regnvandet via en række in-situ støbte betonvandbede og videre i betonvandrender ned over grunden til et vådområde, hvor vandet kan sive ned.


P-arealer af øko-betonsten

Regnvandet fra p-arealer ledes til et bassin, hvor det filtreres inden nedsivning. P-arealerne er belagt med øko-betonsten, hvor vandet siver ned gennem fugerne. Arealet er på 125 m2, men afvander regnvand fra i alt 400 m2 belægning. Der er lagt dræn i bunden af opbygningen af det specielle permeable bærelag, der opfanger det nedsivende vand og leder det til et udløb. Vandet strømmer herefter videre ned i bassinet.

Udover at aflede og filtrere regnvandet fungerer p-arealet som et overløbsbassin ved voldsomme regnskyl, og på den måde belaster DANVA ikke det kommunale kloaksystem. DANVA Vandhuset er således en klimatilpasning, der forebygger oversvømmelser ved at håndtere regnvandet hensigtsmæssigt.

Lav energiklasse

DANVA Vandhus er løftet til lavenergiklasse 1 via en integreret designproces, som også inkluderer udvikling af sandwich-elementer med 300 mm mineraluld. Desuden er varme- og kuldeakkumulering i tænkt ind i betonkonstruktionerne.

DANVA vandt Bæredygtig Beton Prisen 2011.

Relateret indhold