Dansk Beton

Højvandsmuren - Le Mur i Lemvig

Klimasikring og dermed også kystsikring i havnebyer er blevet en nødvendighed. I Lemvig har man udviklet et helt nyt element i byen: ”Le Mur”, som kan meget mere end blot den nødvendige sikring mod højvande op til 210 cm over dagligt vande, og sikring mod stormflod som f.eks. den berygtede storm ”Bodil”, der sendte enorme vandmasser ind over især nordvendte kyster i december 2013. Le Mur i Lemvig er, udover opfyldelsen af de tekniske krav, også et nyt rum- og pladsskabende element i byen.

350 meter kraftig betonmur slynger sig gennem havneterrænnet, afbrudt af solide stålporte, som kun er lukkede de få gange hvert år, hvor der er risiko for ekstremt højvande eller stormflod. Slyngningerne skaber forskellige rum på murens to sider – markedsplads og legeplads som tåler oversvømmelse på ydersiden af muren, p-pladser på den indvendige side, med overløbspumpesikring som kan klare det regnvand, som ofte kommer samtidig med stormen. Pladser er skabt til boldspil og leg og til stille ophold med udsigt til havnebassinet osv. Muren har tilføjet nye rum og nye brugsmuligheder til havnearealet.

Muren er udført af kraftige præfabrikerede betonelementer som er monteret på pladsstøbte fundamenter og sammenboltet med vandtætte samlinger, der er afdækket med kvadratiske fliser med mosaikker af glas og keramik, udført af skolebørn fra byen. Byrumsinventar i flotte, kraftige trækonstruktioner er sat på muren – det er bænke, plinte, borde og stole. Elementer, som er så tunge og robuste, at hverken vandmasserne eller folk kan løbe med dem. Men kommunens folk kan ændre på møbleringen, hvis arrangementer på havnen kræver det.

Muren har bevist sin multifunktionalitet i dagligt brug i byen – havnearealet har fået flere brugsmuligheder og flere oplevelser. Selvom stormen Bodil bankede kraftigt på med elementer, som længere ude i havnen var revet løs af stormen, stod muren uden skader og byen uden oversvømmelser, da roen atter faldt over Lemvig.

Den flot slyngede, robuste betonmur, dekoreret af byens børn, er blevet et markant element i Lemvig. ”Le Mur” med sine mange funktioner er et unikt eksempel på, hvordan gode arkitekter kan tilføre tekniske anlæg rekreative og arkitektoniske kvaliteter, som giver ekstra værdi til de nødvendige tekniske investeringer.

”Le Mur” vandt Bæredygtig Beton Prisen 2015

Se video om Le Mur her

Relateret indhold