Dansk Beton

Cykelparkering i betonskåle ved Nørreport Station

Nørreport har været gennem en grundig renovering og fået nyt og moderne look. Nu skal betonskåle og svævende pavilloner hjælpe til at skybrudsikre stationspladsen.

Foto: Bo Bolther

Nørreport er nok Danmarks travleste station. Hver dag passerer mange mennesker tværs gennem pladsen på vej til og fra arbejde. Og så er der selvfølgelig dem, der udnytter stationspladsens centrale beliggenhed til et kaffemøde.

1.200 flere cykelparkeringspladser

Gottlieb Paludan Architects og COBE har designet det nye Nørreport, og med pladsens omdømme som Danmarks travleste station har udgangspunktet for designet været fremkommenlighed, byliv og attraktive byrum.

En grundig istandsættelse har skabt 1.200 flere cykelparkeringspladser. Designet af cykelstativerne er udviklet til at rumme mange cykler på minimal plads og imødekommer således de mange mennesker, der dagligt parkerer deres cykler på pladsen.

Beton to-i-en

Med mange cyklister og mennesker samlet på ét sted har det – for Gottlieb Paludan Architects og COBE – været vigtigt at skabe en funktionel og sammenhængende plads. Derfor er det nye Nørreport designet med nedsænket betonskåle, der anvendes som cykelbede, hvor borgere og turister på overskueligvis kan parkere deres cykler.

Cykelbedene er 30-50 cm dybe, og skaber derfor et frit udsyn over pladsen. Cykelbedene gør cyklerne synlige og lettilgængelige, da de samles på ét sted. Det løser ligeledes problematikken med cykelparkering ved trafikknudepunkter og giver fri passage på gangarealerne til stationspladsen andre besøgende.

De nedsænkede betonskåle har desuden et andet og klimavenligt formål, da de er med til at skybrudsikre området via lokal afledning af regnvandet. På den måde bidrager det nye Nørreport til en øget klimasikring og skaber en rød tråd mellem funktionalitet og mobilitet.

Miljø-pavilloner i hvid finkornet sprøjtebeton

Over nogle af cykelbedene er der opsat svævende pavilloner, der er formet i hvid finkornet sprøjtebeton. Pavillonerne er også at finde andre steder på stationspladsen, hvor de blandt andet lægger tag over informationsafdelingen, de runde glaskiosker, trappenedgange til perroner samt et offentligt toilet. Pavillonerne har resulteret i en funktionsopdelt plads med tydelige gangarealer, og binder pladsen sammen på en overskuelig og naturlig måde.

Pavillonerne har sedum-tage med sedum-beplantning, der opsamler regnvand og leder det videre til de offentlige toiletter. Der er desuden opstillet solceller på pavillonernes tage, der driver jordvarmeanlæg til opvarmning af toiletter og bygninger.

Udviklingen af det nye Nørreport har altså været med til at skabe et nyt og attraktivt byrum omkring Danmarks travleste station.

Pavillonerne lægger tag over informationsafdelingen, de runde glaskiosker, trappenedgangene til perroner samt et offentligt toilet.
Foto: Bo Bolther

Cykelbedene samler cyklerne på ét sted og skaber et frit udsyn over pladsen.
Foto: Bo Bolther

Relateret indhold