Dansk Beton

Sluseanlægget i Vejle

Klimaforandringerne har sat skub i klimasikringen i Vejle by. Her er der i én og samme løsning skabt et klimasikret byrum samt et sluse- og pumpebygværk.

Foto: Per Hallum, Cowi

Klimaforandringer har længe været en udfordring i Vejle by. Stormfloder og skybrud truer byen, og stigende vandstande samt risiko for oversvømmelser er nogle af de følger, som byens borgere døjer med.

SLA har derfor etableret en klimaløsning i form af en overbygning til sluseanlæggets tekniske del, der på kort tid kan fjerne store vandmængder fra Omløbsåen og ud i Vejle Å. Konstruktionerne er opført i beton og skaber et holdbart resultat med tekniske løsninger og rekreativ merværdi.

Et rekreativt byrum, kloak- og klimaprojekt i ét

Den nye klimaløsning af sluseanlægget understøtter og sikrer kloaksystemet i områderne langs Omløbsåen. På den måde er sluse- og pumpebygværket med til at sikre midtbyen mod ekstremt vejr, som eksempelvis stormflod og skybrud. Det særlige ved pumpeinfrastrukturen i Vejle er, at den kombinerer et rekreativt byrum samt et kloak- og et klimaprojekt i ét. Det gør byen langs Omløbsåen modstandsdygtig over for fremtidens klimaudfordringer.

Klimaviden til borgerne

Pumpeanlægget er udformet med en sideplatform af beton, som giver udsyn til pumpen og det tekniske anlæg. Det giver mulighed for at formidle maritim klimateknisk viden i det offentlige rum, hvor borgere og besøgende kan følge vandets bevægelse fra Omløbsåen gennem ristene til pumperne og ud i Sønderå. Fra platformen kan borgere og besøgende desuden få indblik i sluseanlæggets indre funktioner og følge byens nye udvikling. Platformen tiltrækker borgerne og bidrager til et aktivt bybillede helt tæt på åen og vandet.


Et socialt samlingspunkt

Den nye overbygning til sluseanlægget indbyder til et socialt miljø, hvor byens borgere kan tage et hvil fra indkøbene på flydebroens trædæk. Det ventes, at anlægget bliver et eftertragtet opholdssted for vejlenserne. Desuden kan kanoer og kajakker lægge til anlæggets flydebro, som skaber et aktivt byrum omkring det nye sluse- og pumpebygværk.

Klimaforandringerne var startskuddet til den nye klimasikring af sluseanlægget i Vejle, og har derfor været løftestang til at skabe en positiv udvikling og vækst i Vejle by. Projektet er således et eksempel på, at funktion og æstetik kan gå hånd i hånd og skabe merværdi for Vejles borgere og besøgende.

Relateret indhold