Dansk Beton

SØnæs Klimapark

sØnæs er en klimapark uden for Viborg, hvor Viborg Kommune og Energi Viborg Vand i fællesskab har løst de tekniske udfordringer med skybrud over jorden. Samtidig med klimasikringen er der tænkt udviklingen af en stor rekreativ park ind i projektet. sØnæs giver således både borgerne en rekreativ, social og økonomisk merværdi.

Foto: Carsten Ingemann

Klimaforandringerne kalder på klimaløsninger, som ikke kun er funktionelle men også kan integreres i omgivelserne og bringer merværdi. I den forbindelse er sØnæs med sine ca. 7,5 hektar rekreativ park et prisværdigt projekt, hvor man både har klimasikring, rensedam og rekreativt anlæg i én løsning. Et visionært projekt med læring for mange andre kommuner og forsyningsselskaber.

Den økonomiske merværdi af sØnæs, der er et VANDPLUS-projekt, er i forhold til en traditionel klimaløsning over jorden beskrevet i VANDPLUS-regnskabet. De samlede udgifter til projektet var på i alt 28,4 mio. kr. Energi Viborg Vand har fået for 8,8 mio. kr. teknisk værdi fx rør og pumper og for 8,1 mio. kr. rekreativ og teknisk værdi i form af fx støbning, beplantning og gravearbejde. Mens hele Viborg Kommunes investering alene er af rekreativ værdi fx faciliteter som pavilloner og parkinventar. Møller & Grønborg er rådgivende arkitekter på projektet.

sØnæs vandt overlegent Bæredygtig Beton Prisen 2017, der blev uddelt ved en prisfest den 30. marts.

sØnæs er et afvandet grønt område uden for Viborg. Området har en størrelse på cirka 7,5 hektar. Indtil 2012 var der fodboldbaner. Nu er området omdannet til en stor rekreativ klimapark, hvor beton er det gennemgående materiale.

Betonen er brugt både funktionelt og æstetisk, som det eneste gennemgående materiale til såvel tekniske som rekreative formål. Samme krav til formbarhed, anvendelse og funktionalitet vil et andet materiale end beton ikke kunne opfylde – det er således brugt til stier, broer, trapper, trædesten, støttemure, tekniske installationer, afløb m.v.

sØnæs er et bæredygtigt projekt, fordi betonen har løst en klimaudfordring på en måde, som andre materialer ikke ville kunne. Det er samtidig en holdbar og langsigtet multifunktionel løsning, som vil kunne holde i mange år med minimal vedligeholdelse.

Læs mere om projektet her:

Klimatilpasning.dk

Mariannelevinsen.dk

Relateret indhold