Klimavenlig beton, Per Goltermann m.fl., DTU, 2017

Beskrivelse

Region Hovedstaden har et mål om at være en grøn og innovativ metropol, hvor CO2
er udnævnt som kongeindikator. Regionen ønsker dog at udvide sit fokus og har i den
forbindelse kontaktet DTU Byg for at undersøge ”klimavenlig beton”

Klimavenlig beton

Download