Indeklimamålinger på beton

Beskrivelse

Der er foretaget målinger af emissioner til indeluften samt sensorisk lugtbedømmelse af tre forskellige betoner. Undersøgelserne er gennemført i indeklimalaboratoriet ved Teknologisk Institut i perioden fra 27. marts til 26. maj 2020.

Indeklimamålinger på beton

Download