Bedre boligveje

Beskrivelse

Den klassiske danske boligvej har i mange årtier været udført med forbillede i et traditionelt vejprofil bestående af to kørebaner og et fortov i hver side adskilt af kantsten. Denne tradition er der imidlertid mange grunde til at bryde med. Fortovene bruges ofte kun i ringe omfang, og det traditionelle vejprofil stimulerer ikke naboskabet på en boligvej og det liv, som især mange børnefamilier, efterspørger. Dertil kommer en øget fokus på større trafiksikkerhed og tryghed kombineret med de seneste års efterspørgsel på lokal afledning af regnvand (LAR).

Alt dette kan kombineres i en ny type boligvej, med: Bedre økonomi, bedre trafiksikkerhed og bedre afledning af regnvand.

Bedre boligveje

Download