Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger

Beskrivelse

- Anvendelse, udførelse og vedligeholdelse

Lokal håndtering af regnvand er blevet meget aktuelt de seneste år, på grund af flere oversvømmelser. Med udsigten til mere ekstremregn i fremtiden vil behovet for metoder til at mindske belastningen på kloaknettet kun blive større. Permeable belægninger er en oplagt løsning i mange tilfælde og giver ikke blot mulighed for nedsivning, men kan også anvendes som forsinkelsesbassin og dermed mindske spidsbelastningen på afløbsnettet.

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger

Download