UDGIVELSE: april 2023

Kalkudfældninger

Beskrivelse

Kalkudfældninger kan opstå på nye betonbelægninger som belægningssten, fliser og kantsten. Dette fremgår også af de respektive produktstandarder, og der er intet unormalt i det. Udfældningerne forsvinder normalt i løbet af 1-2 år, i særlige tilfælde op til 3 år. På visse belægninger opfattes det dog af og til som et kosmetisk problem. Kalkudfældninger kan ikke undgås, men hyppigheden, udbredelsen og den styrke de optræder med, kan reduceres væsentligt ved at følge denne vejledning.

Vejledning - kalkudfældninger