Beregningsgrundlag for brandpåvirkede vægge af letklinkerbeton

Beskrivelse

Programmet beregner bæreevnen af en blokvæg af beton med tilslag af letklinker påvirket af en standardbrand efter ISO 834. Væggens tykkelse og højde kan varieres, og materialekvaliteten svarer til rumvægten 600 kg/m³.

Vejledning brandprogram

Download