Håndtering af letklinkerblokke og udstøbningsblokke

Beskrivelse

Tunge løft og belastende arbejdsstillinger er nogle af de væsentligste årsager til nedslidning og arbejdsskader. Manuel transport og håndtering af blokke er særligt belastende.

I dette faktablad er der beskrevet nogle få forholdsregler, som kan minimere tunge løft og gøre risikoen for nedslidning og arbejdsskader mindre.

haandtering-af-letklinkerblokke-og-udstoebningsblokke.pdf

Download