Letklinkerblokke - Overfladebehandling

Beskrivelse

De forskellige anvisninger i dette hæfte kan anvendes som inspiration og vejledning i forbindelse med projektering og udførelse af overfladebehandling på blokmurværk af letklinkerblokke.

Letklinkerblokke - Overfladebehandling

Download