Vejledning til brandberegningsprogram

Beskrivelse

Programmet beregner bæreevnen af en blokvæg af beton med tilslag af letklinker påvirket af en standardbrand efter ISO 834. Væggens tykkelse og højde kan varieres, og materialekvaliteten svarer til rumvægten 600 kg/m³.

Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan drages til ansvar i forbindelse med brug eller installation deraf.

Vejledning til brandberegningsprogram

Download