UDGIVELSE: november 2006

Fuldskalatest: Forsøg med 37 betonelementer

Beskrivelse

Centralt, excentrisk og tværbelastede elementer samt tilhørende trykcylindre, bøjetrækemner og armeringsstænger.

Nærværende rapport indeholder beskrivelser og resultater for en række forsøg udført i
Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg
Universitet. Prøvelegemerne, som er nærmere beskrevet i afsnit 1, består af betonelementer
med en længde på 2600 mm. 5 af elementerne er centralt belastede samtidig med tværlast
(V3 og V4) og de øvrige elementer er enten excentrisk belastede eller centralt belastede.
Armeringen fremgår ligeledes af afsnit 1.

Prøvningsrapport - fuldskalatest

Download