UDGIVELSE: august 2007

Transportarmerede betonelementvægge - før og nu

Beskrivelse

Betonelementforeningen står bag udviklingsarbejdet med henblik på at skaffe baggrundsmaterialer for en mere nøjagtig fastsættelse af regningsmæssige værdier for uarmerede betonvægges bæreevne, idet transportarmerede betonelementvægge beregningsmæssigt behandles som uarmerede betonvægge.

Transportarmerede betonelementvægge - før og nu

Download