Anbefaling vedrørende huldæk og brand

Beskrivelse

Der er fra den europæiske forening for præfabrikeret beton BIBM kommet information om, at der er et tillæg på vej til huldækstandarden DS/EN 1168, og at dette tillæg fører til begrænsninger for huldæks varme forskydningsbæreevne.

Huldækstandarden DS/EN 1168 giver med den nugældende ordlyd kun implicit en anvisning omkring den varme forskydningskapacitet, idet det er indbygget at lastreduktionen (fra regningsmæssige værdier til karakteristiske værdier) antages at overstige bæreevnereduktionen (fra kold til varm tilstand).

Anbefaling vedrørende huldæk og brand

Download