Anbefaling vedrørende huldæk og brand

Beskrivelse

Der er fra den europæiske forening for præfabrikeret beton BIBM kommet information om, at der er et tillæg på vej til huldækstandarden DS/EN 1168, og at dette tillæg fører til be-grænsninger for huldæks varme forskydningsbæreevne.

Huldækstandarden DS/EN 1168 giver med den nugældende ordlyd kun implicit en anvis-ning omkring den varme forskydningskapacitet, idet det er indbygget at lastreduktionen (fra regningsmæssige værdier til karakteristiske værdier) antages at overstige bæreevnereduktio-nen (fra kold til varm tilstand).

Download