UDGIVELSE: marts 2023

Brandmostandsevne for væg- og dækelementer i letbeton

Beskrivelse

Letbetonelementgruppen under Betonelement-Foreningen, DI Byggeri har igennem en række år deltaget i et udviklingsarbejde
sammen med afdelingen BYG·DTU på Danmarks Tekniske Universitet med det formål at opstille en beregnings-metode til bestemmelse af brandmodstandsevnen for vægge og dæk af letklinkerbeton.

Brandmodstandsevne

Download