UDGIVELSE: september 2023

Hæfte 9_Brandmodstandsevne_For væg- og dækelementer i letbeton

Beskrivelse

Letbetonelementgruppen under Betonelement-Foreningen, DI Byggeri har igennem en række år deltaget i et udviklingsarbejde sammen med afdelingen BYG·DTU på Danmarks Tekniske Universitet med det formål at opstille en beregnings-metode til bestemmelse af brandmodstandsevnen for vægge og dæk af letklinkerbeton.

Hæfte 9_Brandmodstandsevne For væg- og dækelementer i letbeton

Download