Huldæk og brand

Beskrivelse

En prøvningsmetode gør det muligt at teste huldæks brandmodstandsevne under realistiske betingelser. Forsøg gennemført i april 2005 demonstrerer, at huldæk har fortrin-lige brandmæssige egenskaber.

Huldæk og brand

Download