UDGIVELSE: maj 2013

Huldæk: Beregningseksempel og KS af regneark

Beskrivelse

Nærværende dokument er en gennemregning af et huldæk, som er simpelt oplagt på vederlag af betonelementvægge. Beregninger følger generelt anvisningerne i Betonelementbyggeriers Statik, Polyteknisk forlag, 1. udgave af 2010, redigeret af Jesper Frøbert Jensen, som er udarbejdet på Baggrund af DS/EN1992-1-1 og DS/EN1992-1-2. I forbindelse med beregning af forskydning i kold og varm tilstand er anvendt EN 1168. Forskydning i varm tilstand er yderligere beskrevet i bilag 1. Beregningerne omhandler alene statiske beregninger i anvendelsesstadiet, brudstadiet og ulykkesstadiet.

Der er ikke set på svingning for bevægelig last. Dette er en særskilt opgave, se nærmere på
www.bef.dk under Teknik og design.

Beregningseksemplet er udarbejdet til anvendelse som dokumentationsrapport for Betonelement-Foreningens beregningsmodul: Huldæk. Da eksemplet samtidig har være anvendt som led i kvalitetssikringen af beregningsmodulet, er det af hensyn til kontrollen valgt at præsentere mange af resultaterne med ganske mange betydende cifre.

Huldæk dokumentationsrapport med beregningseksempel

Download