Brandteknisk dimensionering

Beskrivelse

Elementer af letbeton er ubrændbare og udvikler ikke sundhedsskadelige røggasser ved brandpåvirkning. De er således det rigtige valg til bygninger med krav til brandforhold.

I forhold til det europæiske brandklassifikationssystem opfylder letbetonelementer kravene til materialeklasse A1.

De brandtekniske krav til bygninger fremgår af Bygningsreglementet.

Informationer og anvisninger vedrørende brandforhold i forbindelse med elementer af letbeton er samlet i hæfte 9.

Desuden er der udarbejdet beregningsprogrammer for henholdsvis vægge og dæk. I tilknytning til programmerne er udarbejdet vejledninger, som fortæller, hvordan programmerne bruges.

Vælg udgave

Download