Bulletin no. 10

Beskrivelse

Normkrav til bygningers robusthed har eksisteret i Danmark i adskillige år. Normkravene har tidligere været beskrevet for bygninger med op til 15 etager. Dog opføres stadigt flere byggerier på mere end 15 etager, hvilket er grunden til, at Betonelement-Foreningen har udarbejdet Bulletin no 10, som et supplerende tillæg til Anneks E (DS/EN 1990 DK NA).

Betonelement-Foreningens formål med bulletin no 10 er at skabe en almen god praksis for området, når det handler om højhuses robusthed.

-------------------------------

Betonelement-Foreningens tekniske udvalg samarbejder med en række eksterne eksperter, som bearbejder rammerne i normerne for at finde guidelines, når bulletinerne udarbejdes. Bulletinerne kan anvendes sammen med BR 18 jævnført §356 som skriver:

"344, stk. 2, til §351 samt §353-355 kan fraviges, hvis det på anden vis sikres og dokumenteres, at en afvigelse er forsvarlig, og der opnås et sikkerhedsniveau, som beskrevet i § 344, stk. 2, nr. 1."

I §344 til §351 aktiveres de normer der skal dimensioneres efter.

Bulletinerne er dækket af §356 i BR18 og må derfor anses som forsvarlige at benytte.

Bulletin no. 10

Download