UDGIVELSE: oktober 2017

Bulletin no. 6

Beskrivelse

Bulletin no. 6 om anvisning for montageafstivning af lodretstående beton-elementer.

Beregningsprogram i henhold til Bulletin no. 6: montageafstivning af lodretstående beton-elementer

Betonelement-Foreningens tekniske udvalg samarbejder med en række eksterne eksperter, som bearbejder rammerne i normerne for at finde guidelines, når bulletinerne udarbejdes. Bulletinerne kan anvendes sammen med BR 18 jævnført §356 som skriver:

"344, stk. 2, til §351 samt §353-355 kan fraviges, hvis det på anden vis sikres og dokumenteres, at en afvigelse er forsvarlig, og der opnås et sikkerhedsniveau, som beskrevet i § 344, stk. 2, nr. 1."

I §344 til §351 aktiveres de normer der skal dimensioneres efter.

Bulletinerne er dækket af §356 i BR18 og må derfor anses som forsvarlige at benytte.

Vælg udgave

Download